Young Dragons III

Young Dragons III

Organizator:
UKS Dragon Fight Club
Amatorska Liga MMA

Termin i miejsce:
15 grudnia 2018 r.,
Hala sportowa MOSiR ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew

Program zawodów:
8:00 – 9:30 – weryfikacja zawodników
10:00 – omówienie przepisów
10:30 – rozpoczęcie zawodów

Warunki uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU) w formule Ju-Jitsu Ne-Waza GI (kimona) oraz NO GI (bez kimon).
W turnieju U8, U10 i U12 zabronione jest stosowanie wszelkich technik kończących.
Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon. Do ważenia zawodnik musi być ubrany w strój dwuczęściowy to jest: spodenki lub slipki oraz koszulkę (rashguard, top) etc.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
– dowód uiszczenia opłaty w postaci papierowej
– dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację)
– książeczkę sportowo- lekarską zawodnika z potwierdzonymi aktualnymi badaniami pod kątem JU JITSU lub GRAPPLING lub aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach JU JITSU lub GRAPPLING” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej (badania/oświadczenie ważne są przez 6 miesięcy od daty wystawienia)
– oświadczenie opiekuna – formularz jest do pobrania na stronie almma.pl. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego weryfikującego zawodników.

Kategorie wiekowe i wagowe

Dzieci U8 (6-7 lat w danym roku):
Chłopcy i dziewczęta razem:
-14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg

Dzieci U10 (8-9 lat w danym roku):
Dziewczynki: -20 kg, – 22 kg, – 25 kg, – 28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg
Chłopcy: -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg

Dzieci U12 (10-11 lat w danym roku):
Dziewczęta: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, + 48 kg
Chłopcy: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg

U15 (12-13-14 lat w danym roku)
Dziewczęta: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg
Chłopcy: -34 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg

U18 (15-16-17 lat w danym roku)
Kobiety: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70kg
Mężczyźni: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg

Kategorie wagowe zgodne z przepisami PZJJ : http://jujitsu.pl/…/Kategorie-wiekowe-i-wagowe_03_05_2017.p…

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.

W przypadku braku przeciwnika w danej kategorii wagowej zawodnik może – za zgodą trenera oraz rodzica/opiekuna prawnego – startować w wyższej kategorii wagowej, jednak nie więcej niż o jedną kategorię wagową wyżej. Zawodnik decydujący się na start w wyższej kategorii wagowej klasyfikowany jest wyłącznie w tej kategorii wagowej.
Łączenie zawodników, między którymi jest różnica więcej niż jednej kategorii wagowej, jest dopuszczalne tylko na zasadzie „extra fight” – wynik nie jest wliczany do klasyfikacji turnieju.

Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

System klasyfikacji kategorii:
Do trzech zawodników system „każdy z każdym”, powyżej trzech zawodników – system francuski.

Wykaz technik zabronionych:
http://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2017/04/techniki_zabronione_ju_jitsu_ne-waza.pdf

Czasy walki:
Dzieci do 11 roku – 2 min
U15 U18 – czasy zgodne z PZJJ

Weryfikacja i ważenie zawodników:
W trakcie weryfikacji i ważenia należy przedstawić wymagane dokumenty.
Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon.
Ważenie zawodników walczących w dniu 15 grudnia odbywa się w dniu 15 grudnia w godzinach 8:00 – 9:30