Puchar Polski MMA 2020

Puchar Polski MMA 2020

dedykowany pamięci Żołnierzy Wyklętych

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

UKS Dragon Fight Club

Termin i miejsce zawodów
29 lutego 2020 r.

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4

ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew

W sobotę 29. 02 .2020 w ramach Pucharu Polski MMA 2020 odbędą się turnieje:

1. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2007, 2006, 2005

2. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2007, 2006, 2005

3. Junior MMA Chłopców – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2004, 2003, 2002

4. Junior MMA Dziewcząt – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2004, 2003, 2002
5. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn  – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
6. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację z OFS
7. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych
8. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie

9. Masters MMA Mężczyzn – dla zawodników powyżej 35 r.ż. Turniej na zasadach Light Contact MMA

oraz Turniej towarzyszący BJJ No Gi Białe Pasy

250 pierwszych na ważeniu uczestników Pucharu Polski MMA 2020 otrzyma pamiątkową koszulkę przygotowaną specjalnie z tej okazji przez Extreme Hobby TM

Partnerzy, sponsorzy i fundatorzy nagród:

Puchar Polski MMA 2020 dedykowany Pamięci Żołnierzy Wyklętych to pierwsze zawody w ramach nowego projektu realizowanego przez Polski Związek MMA, Amatorską Ligę MMA, Polski Zwiazek Ju -Jitsu i portal Defence24.pl* pod nazwą „Wojownicy Ojczyzny”. Jest to projekt edukacyjno-patriotyczny, realizowany przez osoby ze środowiska sportów
i sztuk walki. Jego głównym celem jest pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez dedykowanie zawodów sportów walki ważnym wydarzeniom oraz postaciom z historii Polski.
Projekt promuje ponadto przestrzeganie zasad rywalizacji sportowej (fair play), dbałości o sprawność fizyczną jako gotowości do walki w obronie Ojczyzny oraz wartości patriotycznych – narodowych, regionalnych i rodzinnych

Zachęcamy Współczesnych Wojowników oraz wszystkich sympatyków sportów walki, by podczas Pucharu Polski MMA 2020 wraz z nami oddali hołd zapomnianym bohaterom.

*Defence24.pl to największy polski portal zajmujący się tematyką
przemysłu zbrojeniowego, sił zbrojnych i geopolityki.

Najlepszy zawodnik MMA wśród reprezentantów służb mundurowych startujących w Pucharze Polski MMA 2020 otrzyma puchar oraz nagrodę ufundowane przez największy w Europie portal przemysłowo-obronny Defence24.pl, który objął patronat medialny nad Pucharem Polski MMA 2020.

 

Plan zawodów:
07:00 – 09:00 ważenie zawodników
9:30 – 10:00 omówienie przepisów i uroczyste otwarcie
10:30 – start zawodów

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

-przynależności klubowej;
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, +77 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:

do 57 kg, +57 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – MASTERS:

do 70 kg, do 77 kg, do 88 kg, do 99 kg, OPEN

Kategorie wagowe w BJJ No Gi obowiązujące dla mężczyzn:

do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów gratis 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Wejście dla publiczności – 10 zł.

Zgłoszenia zawodników

od 17. 02. 2020 r. (poniedziałek) do 25. 02. 2020 (wtorek) do godz. 22:00

przez panel zgłoszeniowy

na almma.pl – Rejestracja Puchar Polski MMA 2020

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Za rejestrację w dniu zawodów płaci się dodatkowo 20 zł

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem do dnia 25. 02. 2020 r. wynosi:

– dla zawodników klubów zrzeszonych w ALMMA – 85 zł

– dla zawodników klubów niezrzeszonych w ALMMA – 100 zł

– druga kategoria – 50 zł

W dniu zawodów opłata startowa wynosi – 120 zł

W dniu zawodów płatność możliwa wyłącznie gotówką.

Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl