ALMMA VIP

Termin i miejsce zawodów

24 sierpnia 2019 r.

Plaża miejska w Sochaczewie

ul. Moniuszki, 96-500 Sochaczew

W sobotę 24.08.2019 w ramach ALMMA VIP odbędą się turnieje:

1. Junior MMA Chłopców – lat 16, 17, 18 – rocznik: 2003, 2002, 2001

2. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn  – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację z OFS
4. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych
5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie

6. BJJ No Gi Białe Pasy Mężczyzn (junior + senior)

Dodatkowo rozegrane zostaną turnieje towarzyszące w formule Ju-Jitsu Gi i No Gi dla dzieci i młodzieży w kategoriach U10, U12, U15 i U18 Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).

Kategorie wagowe i czasy walk zgodne z przepisami PZJJ dla danej kategorii i formuły: http://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2017/04/Kategorie-wiekowe-i-wagowe_03_05_2017.pdf

Zasady technik http://www.jjif.info/fileadmin/documents/Competition-Ranking/JJAU-BookletFinal-20150927_LQ_.pdf

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia kategorii.

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.

Plan zawodów:
08:00 – 09:00 ważenie zawodników
9:30 – 10:00 omówienie przepisów i uroczyste otwarcie
10:30 – start zawodów

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

-przynależności klubowej (nie dotyczy Pierwszego Kroku)
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet :

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe w BJJ No Gi obowiązujące dla mężczyzn:

do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów gratis 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada jeden trener przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Wejście dla publiczności – 10 zł.

Zgłoszenia na zawody od12. 08. 2019 r. do 22. 08. 2019 r. (czwartek) do godz. 22:00 przez panel zgłoszeniowy

na almma.pl – Rejestracja ALMMA VIP

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Za rejestrację w dniu zawodów płaci się dodatkowo 20 zł

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem do dnia 22. 08. 2019 r. wynosi:

– dla zawodników klubów zrzeszonych w ALMMA – 65 zł

– dla zawodników klubów niezrzeszonych w ALMMA – 80 zł

– dla zawodników bez klubu (tylko Pierwszy Krok) – 100 zł

– druga kategoria – 50 zł

Po tym terminie i w dniu zawodów opłata startowa wynosi 100 zł. W dniu zawodów płatność możliwa wyłącznie gotówką.

Opłata startowa dla uczestników turniejów towarzyszących Ju-Jitsu Ne-Waza Gi i No Gi:

– 60 zł za start w jednej konkurencji (gi lub no gi)
– 80 zł za start w dwóch konkurencjach (gi + no gi)

Wpłat dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: ALMMA VIP Kowalski Jan Turniej Junior do 73 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu, ilość zawodników oraz dopisek MMA/BJJ.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl