ALMMA VIP

ALMMA VIP

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

UKS Dragon Fight Club

Termin i miejsce zawodów

24 sierpnia 2019 r.

Plaża miejska w Sochaczewie

ul. Podzamcze, 96-500 Sochaczew

W sobotę 24.08.2019 w ramach ALMMA VIP odbędą się turnieje:

1. Junior MMA Chłopców – lat 16, 17, 18 – rocznik: 2003, 2002, 2001

2. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn  – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację z OFS
4. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych
5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie

Dodatkowo rozegrany zostanie turniej grapplingowy, w którym walki toczyć będą się na macie ustawionej na platformie pływającej po wodzie. Jedną z punktowanych technik będzie wyrzucenie przeciwnika z maty do rzeki. Z tego względu najmłodszymi zawodnikami biorącymi udział w tym turnieju mogą być zawodnicy kategorii U12 (tj. roczniki 2008-2009).
Kategorie wiekowe:

– Senior (2001 i starsi)

– U18 (2002-2003-2004)

– U15 (2005-2006-2007)

– U12 (2008-2009)

Zasady i punktacja:

2 punkty – obalenie

2 punkty – sweep

2 punkty – kolano na brzuchu

3 punkty – przejście gardy

4 punkty – dosiad

4 punkty – wpięte plecy

4 punkty – dla zawodnika, który wyrzuci przeciwnika do rzeki z maty lub który wpadnie w nią jako drugi

Dozwolone techniki:

U12 – brak technik kończących

U15 – dozwolone: balacha, klucz (americana), kimura, duszenia trójkątne rękoma i nogami (bez dociągania głowy przeciwnika), mataleo

U18 i senior – dozwolone: balacha, klucz (americana), kimura, duszenia trójkątne rękoma i nogami, duszenia gilotynowe, mataleo, taktarov

Niedozwolone techniki we wszystkich kategoriach wiekowych: dźwignie skrętowe na nogi, klucze na stopy, balachy na nogi, dźwignie rozporowe i uciskowe, slamy, wtykanie palców w oczy, gryzienie, uderzanie, chwytanie za mniej niż 4 palce, dźwignie na kark, duszenie dwoma rękoma

Kategorie wagowe i czas walki:

Grappling U12 dziewczęta (czas walki 2 minuty):

40 kg, 44 kg, +44 kg

Grappling U12 chłopcy (czas walki 2 minuty):

30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, +50 kg

Grappling U15 dziewczęta (czas walki 3 minuty):

40 kg, 44 kg, 48 kg, +48 kg

Grappling U15 chłopcy (czas walki 3 minuty):

37 kg, 45 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 70 kg, +70 kg

Grappling U18 kobiety (czas walki 4 minuty):

57 kg, +57 kg

Grappling U18 mężczyźni (czas walki 4 minuty):

61 kg, 66 kg, 70 kg, 77 kg, 85 kg, +85 kg

Grappling Senior kobiety (czas walki 5 minut):

61 kg, +61 kg

Grappling Senior mężczyźni (czas walki 5 minut):

66 kg, 70 kg, 77 kg, 84 kg, 93 kg, +93 kg

Plan zawodów:

09:00 – 10:00 ważenie zawodników
10:30 – 11:00 omówienie przepisów i uroczyste otwarcie
11:00 – start zawodów

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

-przynależności klubowej (nie dotyczy Pierwszego Kroku)
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet :

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia kategorii.

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów gratis 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada jeden trener przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów