ALMMA RYCERSKA

ALMMA RYCERSKA

Organizatorzy:

Amatorska Liga MMA
UKS Dragon Fight Club
Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

8 lipca 2023 r.

Amfiteatr

ul. Podzamcze, 96-500 Sochaczew

W sobotę 8. 07. 2023 w ramach ALMMA RYCERSKA odbędą się turnieje MMA:

1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki: pełne warunki udziału w tej formule znajdują się w regulaminie
2. Junior MMA Mężczyzn – rocznik 2005, 2006, 2007
3. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2006, 2007 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki: pełne warunki udziału w tej formule znajdują się w regulaminie
4. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008
5. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
6. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA

Turniejom MMA towarzyszyć będą turnieje BJJ No Gi pod patronatem Polskiego Związku Ju-Jitsu i Mazowieckiego Związku Ju-Jitsu w kategoriach:

1. BJJ No Gi U14 Dziewcząt (12-13 lat, w 2023 rok urodzenia 2011 – 2010)

2. BJJ No Gi U14 Chłopców (12-13 lat, w 2023 rok urodzenia 2011 – 2010)

3. BJJ No Gi U16 Dziewcząt (14-15 lat, w 2023 rok urodzenia 2009 – 2008)

4. BJJ No Gi U16 Chłopców (14-15 lat, w 2023 rok urodzenia 2009 – 2008)

5. BJJ No Gi Białe Pasy U18 + Senior Kobiet (2007 r. i starsze)

6. BJJ No Gi Białe Pasy U18 + Senior Mężczyzn (2007 i starsi)

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

 

Harmonogram ALMMA RYCERSKA

SOBOTA 8 lipca 2023

8:00 – 9:00 – ważenie

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w ALMMA RYCERSKA jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2023/

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior:

do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

do 50 kg, do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe BJJ No Gi U14 Dziewcząt:

-48 kg, +48 kg

Kategorie wagowe BJJ No Gi U14 Chłopców:

-46 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg

Kategorie wagowe BJJ No Gi U16 Dziewcząt:

-57 kg, +57 kg

Kategorie wagowe BJJ No Gi U16 Chłopców:

-61 kg, -66 kg, -70 kg, -77 kg, +77 kg

Kategorie wagowe BJJ No Gi Białe Pasy U18 + Senior Kobiet:

-61 kg, +61 kg

Kategorie wagowe BJJ No Gi Białe Pasy U18 + Senior Mężczyzn

-66 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – bezpłatnie 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników na ALMMA RYCERSKA WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 26. 06. 2023 r. (poniedziałek) do 6. 07. 2023 (czwartek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

na almma.pl – Rejestracja ALMMA RYCERSKA

W przypadku wątpliwości (np. związanych z licencją, brak klubu w panelu zgłoszeniowym) proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ na slawomir.cypel@o2.pl

Opłaty

Opłaty startowe za turnieje MMA:

 – do dnia 6.07.2023 za start w jednej kategorii  – 80 zł

 – po 6.07.2023 i w dniu zawodów – za start w jednej kategorii  – 100 zł

-dopłata za drugą kategorię – 50 zł

Opłaty startowe za turnieje BJJ No Gi:

– do dnia 6.07.2023 za start w jednej kategorii  – 60 zł

– po 6.07.2023 i w dniu zawodów – za start w jednej kategorii – 80 zł

-dopłata za drugą kategorię – 50 zł

W dniu zawodów płatność możliwa WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ

Wpłat dokonujemy na konto:

DRAGON Justyna Cypel

ul. Sienkiewicza 2, 96-500 Sochaczew

nr konta 76 1050 1025 1000 0097 0886 3551

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat. wagową zawodnika
np: ALMMA Rycerska Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury). Pozostałe dane konieczne do faktury muszą wysłać mailowo na adres slawomir.cypel@o2.pl przed zawodami.

 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl