ALMMA 182 Stegna

ALMMA 182 Stegna

Puchar Mierzei Wiślanej

UWAGA!

Ze względu na obecnie obowiązujące przepisy w zawodach może wziąć udział maksymalnie 150 zawodników.

Zawody rozegrane zostaną na świeżym powietrzu, dostosowane do aktualnych wymogów, bez udziału publiczności. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym)

Zgłoszenia przez panel zgłoszeniowy, który zostanie zamknięty po wyczerpaniu limitu 150 miejsc.

Organizator:
Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

Underground MMA Elbląg

Termin i miejsce zawodów
1 sierpnia 2020 r.

Plaża w Stegnie, ul. Morska 17, 82 – 103 Stegna

W sobotę 1. 08. 2020 w ramach ALMMA 182 Stegna odbędą się turnieje:

1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn –przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

2. Junior MMA Mężczyzn – rocznik 2002, 2003, 2004
3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają wygrane walki tylko amatorskie: jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację
4. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych
5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają wygrane walki tylko amatorskie: jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację

Plan zawodów:

10:00 – 11:30 ważenie zawodników
11:30 – 12:00 omówienie przepisów i uroczyste otwarcie
12:00 – start zawodów

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

-przynależności klubowej,
– oświadczenie opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego,

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet:

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Zgłoszenia na zawody

od 13. 07. 2020 r. do 29. 07. 2020 r. (środa) do godz. 22:00 przez panel zgłoszeniowy

na almma.pl – Rejestracja ALMMA 182 Stegna

Za rejestrację w dniu zawodów – pod warunkiem dostępności miejsc – płaci się dodatkowo 20 zł

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Opłata startowa

– dla zawodników klubów zrzeszonych w ALMMA – 90 zł

– dla zawodników klubów niezrzeszonych w ALMMA – 100 zł

– dopłata za drugą kategorię – 50 zł

Opłaty startowej dokonujemy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie usunięte.

Wpłaty do 29 lipca 2020 r. – po tym terminie i w dniu zawodów  – 150 zł.

Wpłat dokonujemy na konto:

Underground MMA Elbląg

82 1020 4900 0000 8102 3297 0140

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: ALMMA 182 Kowalski Jan Turniej Junior do 70 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu, ilość zawodników oraz dopisek MMA/BJJ .
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Kluby zrzeszone w ALMMA to kluby, które w danym roku uiściły opłatę licencyjną – więcej informacji w komunikacie:

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.p