ALMMA 152 VIP Jurków

 

Zapraszamy ponownie na zawody ALMMA, które odbędą się na kąpielisku ”Chorwacja” w Jurkowie 21.07.2018 r.

Oktagon będzie ustawiony na platformie pływającej po jeziorze!

 

 

 

Walki będą odbywać się w octagonie i na macie.

Termin i miejsce zawodów
21 lipca 2018
Kąpielisko „Chorwacja” w Jurkowie

 

W sobotę 21.07.2018 odbędą się turnieje:
1. Pierwszy krok – dotyczy zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia startowali w zawodach MMA maksymalnie 3 razy.
2. Junior (rocznik 2000, 2001, 2002)
3. Ograniczona Formuła Senior – Osoby, które ukończyły 18 lat i starsi – Seniorzy, którzy mają wygrane walki tylko amatorskie. jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację
4. Full Contact – Osoby, które ukończyły 18 lat i starsi – zawodnicy, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych
5. Kobiety OFS
6. BJJ No Gi Białe Pasy (junior + senior)

7. BJJ No Gi Kobiet

 

Plan zawodów:
08:30 – 09:30 ważenie zawodników
10:00 – 10:30 omówienie przepisów i uroczyste otwarcie
11:00 – start zawodów

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– karty sportowo- lekarskiej zawodnika z potwierdzonymi aktualnymi badaniami lub aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach” (pod kątem MMA lub JU JITSU) wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej (badania/oświadczenie ważne są przez 6 miesięcy od daty wystawienia)
– ubezpieczenie NNW (będzie możliwość wykupienia na miejscu)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), spodenki;
– oświadczenie opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:
do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:
do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe w BJJ No Gi obowiązujące dla mężczyzn:
do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w BJJ No Gi obowiązujące dla kobiet:
do 57 kg, do 66 kg, +66kg

 

Informacja dla trenerów :
1. Wstęp dla trenerów gratis 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada jeden trener przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia na zawody od 4 lipca 2018 r. za pośrednictwem maila na adres:

almma_vip@o2.pl

Uwaga: zgłoszeń dokonują trenerzy/kierownicy ekip – w jednym mailu prosimy podać dane wszystkich zawodników z klubu biorących udział w zawodach:

imię i nazwisko zawodnika, formułę (MMA-FC/Junior/OFS/PK/Kobiety lub BJJ No Gi Białe Pasy/Kobiety) kategorię wagową

oraz telefon kontaktowy do trenera/kierownika ekipy

Zgłoszeń dokonywać można do środy 18.07.2018 do godziny 22:00

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

 

Za rejestrację w dniu zawodów płaci się dodatkowo 20 zł

Opłata startowa
– dla zawodników klubów zrzeszonych w ALMMA – 60 zł

– dla zawodników klubów niezrzeszonych w ALMMA – 80 zł

– dla zawodników bez klubu – 100 zł

– dopłata za drugą kategorię – 40 zł

Wpłaty do 18 lipca 2018 r. – po tym terminie i w dniu zawodów – 100 zł
Wpłaty na konto:
Sekcja Sportów Walki Tomi-Sport
Brzesko ul. Kościuszki 58
Bank PKO BP
nr konta: 54 1020 4984 0000 4802 0083 1438

 

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: Kowalski Jan Turniej Junior do 73 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu, ilość zawodników oraz dopisek MMA/BJJ .
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

 

Wszelkie informacje na temat zawodów :
– Tomasz Knap 607 491 631 tomaszkn@gmail.com

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl