ALMMA 131 Katowice

ALMMA 131 Katowice

Puchar Górnego Śląska

Organizatorzy

Roan Fight Club Katowice, Amatorska Liga MMA

 

Termin i miejsce zawodów
23.04.2017 r. (niedziela) Katowice, ul. Alfreda 1

Plan zawodów:

8:00 – 9:00 ważenie zawodników
9:30– 10:00 omówienie przepisów i uroczyste otwarcie
10:00- start zawodów


W ramach Pucharu Górnego Śląska rozegrane zostaną turnieje:

1. Junior MMA lat 16, 17, 18 – rocznik: 2001, 2000, 1999,
2. Pierwszy krok MMA – dotyczy zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia i startowali w zawodach maksymalnie 3 razy.
3. Ograniczona Formuła Senior MMA – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację z OFS
4. Full Contact MMA – zawodnicy pełnoletni, którzy mają nie więcej niż 5 wygranych walk zawodowych
5. Kobiety OFS MMA

TURNIEJ NE-WAZA (BJJ)

1. BJJ Gi Białe Pasy (junior + senior)
2. BJJ Gi Kolorowe Pasy
3. BJJ No Gi Białe Pasy (junior + senior)
4. BJJ No Gi Kolorowe Pasy

PIERWSZY RAZ NA ŚLĄSKU W RAMACH ALMMA TURNIEJ KICKBOXINGU NA MACIE I W OCTAGONIE POD PATRONATEM ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KICKBOXINGU

Pointfighting, light-contact, kick-light kadet młodszy

Pointfighting, light-contact, kick-light kadet starszy

(skończone 13-14-15 lat-do dnia poprzedzającego 16 urodziny):

Pointfighting, light-contact, kick-light junior

(skończone 16-17-18 lat-do dnia poprzedzającego 19 urodziny):

JUNIOR MOŻE RYWALIZOWAĆ Z SENIOREM

Pointfighting, light-contact, kick-light senior

(skończone 19-40 lat-do dnia poprzedzającego 41 urodziny):

Full-contact junior młodszy(ukończone 15-16 lat-do dnia poprzedzającego 17 urodziny):

Full-contact junior starszy(ukończone 17-18 lat-do dnia poprzedzającego 19 urodziny):

Junior w wieku 18 lat ( decyduje data urodzenia ) może uczestniczyć w rywalizacji z seniorami.

Full-contact senior(ukończone 19-40 lat-do dnia poprzedzającego 41 urodziny):

Kategoria zostanie rozegrana, gdy w danej kategorii wagowej będzie min. 3 zawodników.

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii.


Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji);
– karty sportowo- lekarskiej zawodnika z potwierdzonymi aktualnymi badaniami lub aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach” (pod kątem MMA lub JU JITSU- lub w przypadku startu w Kick-boxingu – pod kątem Kick-boxingu) wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej (badania/oświadczenie ważne są przez 6 miesięcy od daty wystawienia)
– ubezpieczenie NNW (będzie możliwość wykupienia na miejscu – koszt 10 zł)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitaliów), ochraniacz na zęby (dot. MMA), spodenki;
– oświadczenie opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie www.almma.pl Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

NA MIEJCU W DNIU ZAWODÓW BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UBEZPIECZENIA W KWOCIE 10 ZŁ

Informacja dla trenerów:
Podczas walki zawodnika przypada jeden trener przy polu walki
Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet:

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe w BJJ obowiązujące dla mężczyzn:

do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

KATEGORIE WAGOWE KICKBOXINGU

Waga zawodników(formy planszowe):

Pointfighting, light-contact, kick-light kadet młodszy

(skończone 10-11-12 lat-dzień przed 13 urodzinami):

chłopcy i dziewczęta- 28 kg, -32 kg, -37 kg, 42 kg, -47 kg, +47 kg

Pointfighting, light-contact, kick-light kadet starszy

(skończone 13-14-15 lat-do dnia poprzedzającego 16 urodziny):

chłopcy: – 42 kg, 47 kg,- 52 kg,- 57 kg,- 63 kg,- 69 kg,+69 kg

dziewczęta: – 42 kg,- 46 kg,- 50 kg,- 55 kg,- 60 kg,- 65 kg,+ 65 kg

Pointfighting, light-contact, kick-light junior

(skończone 16-17-18 lat-do dnia poprzedzającego 19 urodziny):

mężczyźni: – 57 kg, – 63 kg, – 69 kg, – 74 kg, – 79 kg, – 84 kg, – 89 kg, – 94 kg, + 94 kg

kobiety:- 50 kg, – 55 kg, – 60 kg, – 65 kg, – 70 kg, + 70 kg

JUNIOR MOŻE RYWALIZOWAĆ Z SENIOREM

Pointfighting, light-contact, kick-light senior

(skończone 19-40 lat-do dnia poprzedzającego 41 urodziny):

mężczyźni:- 57 kg, – 63 kg, – 69 kg, – 74 kg, – 79 kg, – 84 kg, – 89 kg, – 94 kg, + 94 kg

kobiety:- 50 kg, – 55 kg, – 60 kg, – 65 kg, – 70 kg, + 70 kg

Waga zawodników(formy ringowe):

Full-contact junior młodszy(ukończone 15-16 lat-do dnia poprzedzającego 17 urodziny):

Mężczyźni: – 48 kg, 51 kg, – 54 kg, – 57 kg, – 60 kg, – 63 kg, – 66 kg, – 69 kg, – 74 kg, – 79 kg, – 84 kg, + 84 kg

Kobiety : – 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, – 52 kg, – 56 kg, – 60 kg, + 60 kg

Full-contact junior starszy(ukończone 17-18 lat-do dnia poprzedzającego 19 urodziny):

Mężczyźni: – 51 kg, – 54 kg, – 57 kg, – 60 kg, – 63.5 kg, – 67 kg, – 71 kg, – 75 kg, – 81 kg, – 86 kg, – 91 kg, + 91 kg

Kobiety : – 48 kg, – 52 kg, – 56 kg, – 60 kg, – 65 kg, – 70 kg, + 70 kg

Junior w wieku 18 lat ( decyduje data urodzenia ) może uczestniczyć w rywalizacji z seniorami.

Full-contact senior(ukończone 19-40 lat-do dnia poprzedzającego 41 urodziny):

Mężczyźni: – 51 kg, – 54 kg, – 57 kg, – 60 kg, – 63.5 kg, – 67 kg, – 71 kg, – 75 kg, – 81 kg, – 86 kg, – 91 kg, + 91 kg

Kobiety : – 48 kg, – 52 kg, – 56 kg, – 60 kg, – 65 kg, – 70 kg, + 70 kg