Puchar Polski MMA 2022

Puchar Polski MMA 2022

Organizatorzy:

Amatorska Liga MMA
UKS Dragon Fight Club
Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

12 marca 2022 r.
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4
ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew
Ze względu na aktualną sytuację w kraju Puchar Polski MMA 2022  będzie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym limitu uczestników.
Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W sobotę 12.03.2022 w ramach Pucharu Polski MMA 2022 odbędą się turnieje:

1. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2009, 2008, 2007
2. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2009, 2008, 2007
3. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004
4. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
5. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004
6. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
7. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS
8. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie MMA. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS

Dodatkowo rozegrane zostaną turnieje na zasadach organizacji GAMMA:

1. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
2. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
3. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
4. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

Harmonogram Pucharu Polski MMA 2022

PIĄTEK 11 marca 2022
18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)
SOBOTA 12 marca 2022
7:00 – 8:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 11 marca 2022)
8:00 – 8:30 – omówienie przepisów
8:30 – START zawodów

Warunkiem udziału w Pucharze Polski MMA 2022 jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/…/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;
– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, +77 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:

do 48 kg, do 52,2 kg, do 56,7 kg, do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 72,6 kg, +72,6 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 92,9 kg, +92,9 kg

Informacja dla trenerów:

1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.
Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 25. 02. 2022 r. (piątek) do 7. 03. 2022 (poniedziałek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić
na almma.pl – Rejestracja Puchar Polski MMA
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl
Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację.
Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 10 marca 2022 ok. godz. 10:00.
Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI
Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu Pucharu!
Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem wynosi:
– do dnia 28. 02. 2022 r. – 120 zł,
– do dnia 7. 03. 2022 r. – 140 zł,
od dnia 8.03. 2022 do dnia 10. 03. 2022 r. oraz w dniu zawodów – 160 zł,
– druga kategoria – 50 zł
W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: Puchar Polski MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.
Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.
Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.
Wszelkie informacje na temat zawodów:
– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl