Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA 2019

Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA 2019

Termin i lokalizacja:

8. 12. 2019

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4

96-500 Sochaczew, ul. Staszica 25

Program Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA:

7. 12. 2019 – sobota:

godz 18:00  – 19:00  – weryfikacja i ważenie zawodników

8. 12. 2019 – niedziela:

7:00-9:00 – weryfikacja i ważenie zawodników

9:00-9:30 – omówienie przepisów

10:15 – uroczyste otwarcie zawodów

W ramach Mistrzostw Europy MMA odbędą się następujące turnieje:

1. Ograniczona Formuła Senior Kobiet – zawodniczki pełnoletnie, które mają wygrane tylko walki amatorskie w formule light contact (jedna wygrana walka zawodowa lub w formule full contact powoduje dyskwalifikację)

2. Ograniczona Formuła Senior Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają wygrane tylko walki amatorskie w formule light contact (jedna wygrana walka zawodowa lub w formule full contact powoduje dyskwalifikację)

3. Full Contact Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają nie więcej niż 5 wygranych walk zawodowych

4. Junior Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – rocznik: 2003, 2002, 2001

5. Junior Kobiet – lat 16, 17, 18 – rocznik: 2003, 2002, 2001

oraz turniej towarzyszący w ramach ALMMA 179 – Turniej Pierwszego Kroku Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

Sponsorzy:

Obowiązujące regulaminy:

Turniej Ograniczona Formuła Senior – http://almma.pl/doc/lightcontact.pdf

Turniej Full Contact – http://almma.pl/doc/fullcontact.pdf

Turniej Junior oraz towarzyszący Turniej Pierwszego Kroku – http://almma.pl/doc/semicontact.pdf

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

– przynależności klubowej (nie dotyczy Pierwszego Kroku)
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Informacja dla trenerów :

Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior:

do 57 kg, + 57 kg

Zgłoszenia zawodników

WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną – nie ma możliwości rejestracji w dniu zawodów

od 25. 11. 2019 do do 3.12.2019 (wtorek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

przez panel zgłoszeniowy na: www.almma.pl

-menu ALMMA

– Rejestracja Zawodników na Mistrzostwa Europy MMA

Każdy poprawnie zarejestrowany otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający zgłoszenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt mailowy na adres slawomir.cypel@o2.pl.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu Mistrzostw.

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem do dnia 3. 12. 2019 r. wynosi:

– dla zawodników klubów zrzeszonych w ALMMA – 80 zł

– dla zawodników klubów niezrzeszonych w ALMMA – 90 zł

– dla zawodników bez klubu (tylko Pierwszy Krok) – 120 zł

– druga kategoria – 50 zł

Po tym terminie i w dniu zawodów opłata startowa wynosi:

– dla zawodników klubów zrzeszonych w ALMMA – 90 zł

– dla zawodników klubów niezrzeszonych w ALMMA – 100 zł

– dla zawodników bez klubu (tylko Pierwszy Krok) – 130 zł

– druga kategoria – 50 zł

W dniu zawodów płatność możliwa wyłącznie gotówką.

W tytule przelewu prosimy podać nazwę zawodów, imię i nazwisko zawodnika, formułę i kategorię wagową, w jakiej startuje, np. Mistrzostwa Europy Jan Kowalski Turniej Junior 70 kg

lub w przypadku zgłoszenia klubowego – nazwę klubu, ilość zawodników oraz dopisek MMA

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

-Sławomir Cypel tel. 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl