ALMMA 237 Bochnia

ALMMA 237 Bochnia

Organizatorzy:

Amatorska Liga MMA
Fightman Bochnia
Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

2 grudnia 2023 r.

Hala Widowiskowo-Sportowa

ul. Poniatowskiego 32, 32-700 Bochnia

W sobotę 2. 12. 2023 w ramach ALMMA 237 Bochnia odbędą się turnieje MMA:

1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki: pełne warunki udziału w tej formule znajdują się w regulaminie
2. Junior MMA Mężczyzn – rocznik 2005, 2006, 2007
3. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2006, 2007 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki: pełne warunki udziału w tej formule znajdują się w regulaminie
4. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008
5. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
6. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA

7. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

Harmonogram ALMMA 237 Bochnia

SOBOTA 2 grudnia 2023

8:00 – 9:00 – ważenie

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w ALMMA 237 Bochnia jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2023/

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior:

do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

do 50 kg, do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,8 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:
Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników na ALMMA 237 Bochnia WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na almma.pl – Rejestracja ALMMA 237 Bochnia

od 20. 11. 2023 r. (poniedziałek) do 30. 11. 2023 (czwartek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić. NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI W DNIU ZAWODÓW !!!

W przypadku wątpliwości (np. związanych z licencją, brak klubu w panelu zgłoszeniowym) proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ na slawomir.cypel@o2.pl

Opłaty

Opłaty startowe za turnieje MMA:

– do dnia 30.11.2023 za start w jednej kategorii – 100 zł

– po 30.11.2023 i w dniu zawodów – za start w jednej kategorii – 120 zł

-dopłata za drugą kategorię – 50 zł

W dniu zawodów płatność możliwa WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ

Wpłat dokonujemy na konto:

Fightman

Ul. Poniatowskiego 34D 32-700 Bochnia

PKO BP 54 1020 4984 0000 4802 0083 1438

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat. wagową zawodnika
np: ALMMA 237 Bochnia Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl