Young Dragons

 

 

Organizator:

UKS Dragon Fight Club

Amatorska Liga MMA

 

Termin i miejsce:

18 listopada 2017 r., Hala sportowa ZSRCKU, ul. Piłsudskiego 63, 96-500 Sochaczew

Program zawodów:

8:00 – 9:30 – weryfikacja zawodników

10:00 – omówienie przepisów

10:30 – rozpoczęcie zawodów

Warunki uczestnictwa:

Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU) w formule GI (kimona) oraz NO GI (bez kimon).
W turnieju dzieci zabronione jest stosowanie wszelkich technik kończących.
Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon. Do ważenia zawodnik musi być ubrany w strój dwuczęściowy to jest: spodenki lub slipki oraz koszulkę (rashguard, top) etc.
Zawodnik musi być zgłoszony wstępnie do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem.

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:
• Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
• Zostać zważony – waga bez kimona
• Zostać rozlosowany i przypisany do drabinki turniejowej

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
• Badania sportowo-lekarskie (lekarz sportowy) lub jednorazową zgodę lekarza na udział w zawodach.
• Dokument tożsamości
• Ubezpieczenie NNW indywidualne lub klubowe.
• Dla niepełnoletnich – pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach.

Kategorie wiekowe i wagowe:

Dzieci U8 (6-7 lat w danym roku):
Kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji zawodników

Dzieci U10 (8-9 lat w danym roku):
Kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji zawodników

Dzieci U12 (10-11 lat w danym roku):
Kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji zawodników

Junior Młodszy U15 (12-13-14 lat w danym roku)

Junior U18 (15-16-17 lat w danym roku)

Kategorie wagowe zgodne z przepisami PZJJ : http://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2017/04/Kategorie-wiekowe-i-wagowe_03_05_2017.pdf

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia kategorii.

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.

Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

 

System klasyfikacji kategorii:

Do trzech zawodników system „każdy z każdym”, powyżej trzech zawodników – system pucharowy.

 

Wykaz technik zabronionych:

http://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2017/04/techniki_zabronione_ju_jitsu_ne-waza.pdf

 

Czasy walki:

Dzieci do 11 roku – 2 min
U15 U18 – czasy zgodne z PZJJ

Weryfikacja i ważenie zawodników:

W trakcie weryfikacji i ważenia należy przedstawić wymagane dokumenty.
Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon.
Ważenie zawodników walczących w dniu 18 listopada odbywa się w dniu 18 listopada w godzinach 8:00 – 9:30

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy turnieju (zawodnicy ) dostają dyplom oraz medal w następującym systemie:
• 1 miejsce medal i dyplom
• 2 miejsce medal i dyplom
• 3 miejsce medal i dyplom

Każdy zawodnik otrzymuje dostęp online do zdjęć z zawodów.

Koszty:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty sędziowskie pokrywają organizatorzy.
Koszty regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Opłata startowa wynosi 50 zł za jedną formułę, za dwie formuły 70 zł.

Opłatę startową należy uiścić do dnia 15.11.2017 na konto:

Sławomir Cypel

ul. Sienkiewicza 2, 96-500 Sochaczew

45 1050 1025 1000 0092 1658 7072

 

W tytule przelewu prosimy podać nazwę zawodów, imię i nazwisko zawodnika, formułę i kategorię wagową, w jakiej startuje, np. Young Dragons Jan Kowalski U15 60 kg

lub w przypadku zgłoszenia klubowego – nazwę klubu, ilość zawodników.

UWAGA! opłaty startowe muszą zostać wysłane najpóźniej do dnia 15.11.2017, w przeciwnym razie zawodnik nie przystąpi do zawodów, a pieniądze nie zostaną zwrócone. Nie ma możliwości opłaty startowego w dniu zawodów !!!

 

 

 

Zgłoszenia:

Zgłoszeń należy dokonać wyłącznie przez panel zgłoszeniowy do dnia 15.11.2017 roku do godziny 22:00 .

Zgłoszenia może dokonać trener lub kierownik drużyny.

Zgłoszenie musi zostać wypełnione zgodnie z rubrykami.

Brak dokonania opłaty startowej skutkuje usunięciem z listy startowej.

Regulamin obiektu:

Wejście na teren maty tylko dla zawodników, trenerów, kierowników drużyn, składu sędziowskiego, obsługi (obowiązuje obuwie zmienne) – rodziców i gości zawodników oraz kibiców zapraszamy na trybuny.
Posiłki można spożywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym – jest specjalnie przygotowane miejsce.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie hali.

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność .
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.
Nie łączy się kategorii w żaden sposób, chyba że zdecyduje o tym organizator.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Opłata startowa nie jest zwrotna.
Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga według swoich kompetencji sędzia główny zawodów, kierownik zawodów lub organizator zawodów.

Program zawodów:

Hala sportowa MOSiR ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew
18.11.2017
8:00 – 8:50 – weryfikacja zawodników w wieku 6-11 lat (ważenie, kontrola medyczna, losowanie)
8:50 – 9:30 – weryfikacja zawodników w wieku 12-15 lat (ważenie, kontrola medyczna, losowanie)
10:00 –omówienie przepisów
10:30 – rozpoczęcie walk

Wszelkie informacje na temat zawodów:

-Sławomir Cypel tel. 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl