MISTRZOSTWA POLSKI MMA 2021

MISTRZOSTWA POLSKI MMA 2021

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA

UKS Dragon Fight Club

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów
18 września 2021 r.

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4

ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew

 

Ze względu na aktualną sytuację w kraju Mistrzostwa Polski MMA będą dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym limitu uczestników.

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W sobotę 18.09.2021 w ramach Mistrzostw Polski MMA 2021 odbędą się turnieje:

1. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2008, 2007, 2006

2. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2008, 2007, 2006

3. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003

4. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)

5. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003

6. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn  – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

7. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS
8. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych MMA
9. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie MMA. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS

10. Masters MMA Mężczyzn – dla zawodników powyżej 35 r.ż. Turniej na zasadach Light Contact MMA

 

Partnerzy i sponsorzy zawodów

 

Plan zawodów:

Harmonogram Mistrzostw Polski MMA 2021

PIĄTEK 17 września 2021
18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 18 września 2021

7:00 – 8:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 17 września 2021)

8:00 – 8:30 – omówienie przepisów

8:30 – START zawodów

Warunkiem udziału w Mistrzostwach Polski MMA 2021 jest posiadanie:

– OBYWATELSTWA POLSKIEGO

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, +77 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – MASTERS:

do 70 kg, do 77 kg, do 88 kg, do 99 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 30. 08. 2021 r. (poniedziałek) do 13. 09. 2021 (poniedziałek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

na almma.pl – Rejestracja Mistrzostwa Polski MMA

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację.

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 16 września 2021 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu Mistrzostw!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana WYŁĄCZNIE przelewem wynosi:

– do dnia 6. 09. 2021 r. – 100 zł,

– do dnia 13. 09. 2021 r. – 120 zł,

– po tym terminie – 250 zł,

– druga kategoria – 50 zł

Wpłat dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: Mistrzostwa Polski MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl

Tags: , , ,