Puchar Polski MMA 2024

Puchar Polski MMA 2024

Puchar Polski MMA 2024

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA
Dragon Fight Club Sochaczew

Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long
Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów
11 maja 2024 r.
Hala Sportowa AQUA

ul. Rotmistrza Pileckiego 25, 96-300 Żyrardów

W sobotę 11 maja 2024 r. w ramach Pucharu Polski MMA 2024 odbędą się turnieje:
1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006
2. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006
3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
4. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
5. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
6. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
7. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
8. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
9. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2011, 2010, 2009
10. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2011, 2010, 2009
11. Junior Początkujący MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
12. Senior Początkujący MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Dodatkowo rozegrane zostaną walki w formule pięściarskiej – Super Fight – przeznaczone dla zawodników pełnoletnich, bez walk zawodowych, którzy mają do 3 lat stażu treningowego (nie jest wymagana przynależność klubowa).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

Harmonogram Pucharu Polski MMA 2024
PIĄTEK 10 maja 2024
18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)
SOBOTA 11 maja 2024

7:30 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 10 maja 2024)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w Pucharze Polski MMA 2024 jest posiadanie:

opłaconej licencji klubowej https://almma.pl/licencje-na-2024/

– uiszczonej opłaty startowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji),
– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/…/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby, ochraniacze na piszczele, spodenki;
– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania w panelu rejestracyjnym ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior:
do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – senior:
do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:
do 50 kg, do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:
do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:
do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:
do 56,7 kg, do 65,8 kg, +65,8 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:
do 61,2 kg, do 65,8 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w formule pięściarskiej – Super Fight (tylko mężczyźni):

do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg (organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii)

Informacja dla trenerów:
Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników na Puchar Polski MMA 2024 WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na almma.pl – Rejestracja Puchar Polski MMA

od 9. 04. 2024 r. (wtorek) do 6. 05. 2024 (poniedziałek) do godz. 22:00 – PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ – NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI W DNIU ZAWODÓW !!!

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ mailowo na adres slawomir.cypel@o2.pl

Listy startowe zostaną opublikowane w środę 8 maja 2024 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu zawodów!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty
– do dnia 29. 04. 2024 r. za start jednego zawodnika w jednej kategorii – 100 zł,
– do dnia 6.05. 2024 r. za start jednego zawodnika w jednej kategorii – 120 zł,
– dopłata za start jednego zawodnika w drugiej kategorii – 50 zł

Wpłat za kategorie: Junior Mężczyzn i Kobiet, OFS Mężczyzn i Kobiet, Full Contact Mężczyzn i Kobiet, Striking Mężczyzn, Kadet Dziewcząt i Chłopców dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club
96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

Wpłat za kategorie: Junior Początkujący, Senior Początkujący oraz Super Fight dokonujemy na konto:

Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

ul. Sienkiewicza 2, 96 -500 Sochaczew

nr konta 66 1240 1822 1111 0010 6179 4790

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: Puchar Polski MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów. Wszelkie informacje na temat zawodów:

Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl

-– w sprawie rejestracji Ola Miałkos 660 856 231 slawomir.cypel@o2.pl