Puchar Polski MMA 2023

Puchar Polski MMA 2023

Organizatorzy:

Amatorska Liga MMA
UKS Dragon Fight Club
Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

25 marca 2023 r.

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4

ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew

W sobotę 25. 03.2023 w ramach Pucharu Polski MMA odbędą się turnieje:

1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
2. Junior MMA Mężczyzn – rocznik 2005, 2006, 2007
3. Junior MMA Kobiet – rocznik 2005, 2006, 2007
4. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2006, 2007 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
5. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008
6. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008
7. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
8. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
9. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
10. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
11. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
12. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

Partnerzy i sponsorzy zawodów

Harmonogram Pucharu Polski MMA 2023

PIĄTEK 24 marca 2023
18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 25 marca 2023

7:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 24 marca 2023)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w Pucharze Polski MMA 2023 jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2023/

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:

do 56,7 kg, do 65,7 kg, +65,7 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – bezpłatnie 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Wstęp dla publiczności – 20 zł.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników na Puchar Polski MMA 2023 WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 22. 02. 2023 r. (środa) do 21. 03. 2023 (wtorek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

na almma.pl – Rejestracja Puchar Polski MMA

W przypadku wątpliwości (np. związanych z licencją, brak klubu w panelu zgłoszeniowym) proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ na slawomir.cypel@o2.pl

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 23 marca 2023 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu zawodów!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

– do dnia 10. 03. 2023 r. – 80 zł,

– do dnia 21. 03. 2023 r. – 100 zł,

– w dniu 22. 03. 2023 r. – 120 zł,

– druga kategoria – 50 zł

Wpłat za kategorie: Kadet MMA Chłopców, Kadet MMA Dziewcząt, Junior MMA Mężczyzn, Junior MMA Kobiet, Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn i Kobiet, Full Contact MMA Mężczyzn i Kobiet, Striking MMA Mężczyzn i Kobiet dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

Wpłat za kategorie: Junior Początkujący MMA Mężczyzn, Senior Początkujący MMA Mężczyzn dokonujemy na konto:

DRAGON Justyna Cypel

ul. Sienkiewicza 2, 96-500 Sochaczew

nr konta 76 1050 1025 1000 0097 0886 3551

 

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: Puchar Polski MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl