Puchar Europy Amatorskiego MMA 2024

Puchar Europy Amatorskiego MMA 2024

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA
UKS Dragon Fight Club
Polski Związek MMA
Termin i miejsce zawodów
13 stycznia 2024 r.
Szkoła Podstawowa nr 4
96-500 Sochaczew, ul. Staszica 25
W sobotę 13 stycznia 2024 r. w ramach Pucharu Europy Amatorskiego MMA 2024 odbędą się turnieje:
1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006
2. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006
3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
4. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
5. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
6. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
7. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
8. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
9. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2011, 2010, 2009
10. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2011, 2010, 2009
11. Junior Początkujący MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
12. Senior Początkujący MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
13. Masters MMA Mężczyzn – dla zawodników powyżej 35 r.ż. Turniej na zasadach Light Contact MMA
Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.
Harmonogram Pucharu Europy Amatorskiego MMA 2024
PIĄTEK 12 stycznia 2024
18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)
SOBOTA 13 stycznia 2024
7:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 12 stycznia 2024)
9:00 – 9:30 – omówienie przepisów
10:00 – START zawodów
Warunkiem udziału w Pucharze Europy Amatorskiego MMA 2024 jest posiadanie:
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) potwierdzającego posiadanie obywatelstwa kraju europejskiego,
– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/…/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby, ochraniacze na piszczele, spodenki;
– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania w panelu rejestracyjnym ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior:
do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – senior:
do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:
do 50 kg, do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:
do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:
do 57 kg, do 66 kg, +66 kg
Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:
do 56,7 kg, do 65,8 kg, +65,8 kg
Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:
do 61,2 kg, do 65,8 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – masters:
do 77 kg, do 88 kg, do 99 kg, +99 kg
Informacja dla trenerów:
Wstęp dla trenerów – bezpłatnie 2 osoby na Team.
odczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.
Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów
Zgłoszenia zawodników na Puchar Europy Amatorskiego MMA 2024 WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na almma.pl – Rejestracja Puchar Europy MMA
od 18. 10. 2023 r. (środa) do 9. 01. 2024 (wtorek) do godz. 22:00 – PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ – NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI W DNIU ZAWODÓW !!!
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ mailowo na adres slawomir.cypel@o2.pl
Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 11 stycznia 2024 ok. godz. 10:00.
Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.
Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu zawodów!
Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.
Opłaty
– do dnia 31. 10. 2023 r. – 80 zł,
– do dnia 9. 01. 2024 r. – 100 zł,
– w dniu 10. 01. 2024 r. – 120 zł,
– druga kategoria – 50 zł
Wpłat za kategorie: Kadet Chłopców i Dziewcząt, Junior Mężczyzn i Kobiet, Junior Początkujący Mężczyzn dokonujemy na konto:
UKS Dragon Fight Club
96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2
71 1240 1822 1111 0010 1288 1092
Wpłat za kategorie: OFS Kobiet i Mężczyzn, Full Contact Kobiet i Mężczyzn, Striking Kobiet i Mężczyzn, Senior Początkujący Mężczyzn oraz Masters dokonujemy na konto:

Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

ul. Sienkiewicza 2, 96 -500 Sochaczew

nr konta 66 1240 1822 1111 0010 6179 4790

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: Puchar Europy MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.
Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).
NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.
Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów. Wszelkie informacje na temat zawodów:
– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl
European Cup of Amateur MMA 2024
Organised by
Amateur League of MMA
Polish Mixed Martial Arts Association
UKS Dragon Fight Club
Date and place:
13th January 2024
Sochaczew
The European Cup of Amateur MMA 2024 will include thirteen tournametns:
Junior MMA Men – aged 16, 17, 18 (born in 2008, 2007, 2006)
Junior MMA Women – aged 16, 17, 18 (born in 2008, 2007, 2006)
Light Contact MMA Men – adult athletes, who won no more than 3 Full Contact MMA fights and no more than 1 Professional MMA fight
Light Contact MMA Women – adult athletes, who won no more than 3 Full Contact MMA fights and no more than 1 Professional MMA fight
Full Contact MMA Men – adult athletes
Full Contact MMA Women – adult athletes
Striking MMA Men – adult athletes
Striking MMA Women – adult athletes
Cadet MMA Men – aged 13, 14, 15 (born 2011, 2010, 2009)
Cadet MMA Women – aged 13, 14, 15 (born 2011, 2010, 2009)
Junior MMA Beginner Men – aged 16, 17, 18 (born in 2008, 2007, 2006) – for the athletes beginning with martial arts, who participated no more than 3 ALMMA competitions (or other MMA competitions and other martial arts e.g. Boxing, ju-jitsu etc.)
Senior MMA Beginner Men – for the adult athletes beginning with martial arts, who participated no more than 3 ALMMA competitions (or other MMA competitions and other martial arts e.g. Boxing, ju-jitsu etc.)
Masters MMA Men – athletes +35 years old
Oragnizers reserve the right to cancell the tournamet for reasons indepentend of the organizers.
The Tournament Schedule
12th January 2024 (Friday)
6 p.m. – 7 p. m. – accreditation and weigh- ins
13th January 2023 (Saturday)
7 a.m.- 9 a.m. – accreditation and weigh-ins (for athletes, who didn’t participated weigh in on Friday 13th January 2024)
9 a.m. – 9:30 a.m. – rules
10 a.m. – start
Terms of participating European Cup of Amateur MMA 2024:
-identity card (passport or ID Card) that confirm the participant’s European citizenship (any European country)
– payment receipt confirmation (paper form)
-The sports medical certificate (MMA or Ju-Jitsu) /medical certificate of non-contraindication to the practice of MMA or Ju-Jitsu
-protective equipment: groin protectors, mouthguards, shinguards, MMA Shorts, top or rashugard for women (gloves and headgears during the competition are priovided by the organizer)
-athlete’s acknowledgment and agreement form (or parent/guardian consent form if an athlete is a minor – can be downloaded from the almma.pl website)
There’s no possibility to participate in tournaments without meet the conditions.
Digital form of documents or copies of documents will not be accepted.
Weight divisions for men – junior:
-55 kg, -61 kg, -66 kg, – 70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg
Weight divisions for men – adult:
-61 kg, -66 kg, – 70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg
Weight divisions for men – cadet:
-50 kg, -55 kg, -61 kg, -66 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg
Weight divisions for women – adult:
-52 kg, -57 kg, -61 kg, -66 kg, -70 kg, +70 kg
Weight divisions for women – junior and cadet:
-57 kg, -66 kg, +66 kg
Weight divisions for full contact and striking – men:
-61,2 kg, -65,8 kg, -70,3 kg, -77,1 kg, -83,9 kg, -93 kg, +93 kg
Weight divisions for full contact and striking – women:
-56,7 kg, -65,8 kg, +65,8 kg
Weight divisions for masters – men:
-77 kg, -88 kg, -99 kg, +99 kg
Information for the team:
in the corner there can be two coaches/secundants
REGISTRATION ONLY by application form on almma.pl „European Cup of Amateur MMA 2023 Registration” https://panel-rejestracyjny.pl/…/271-european-cup-of…
start of registration – 18.10.2023
end of registration – 9.01.2024 at 10p.m.
There’s no possibility to register after 9.01.2024
If in doubt, contact us by e-mail: slawomir.cypel@o2.pl
Start list will be published on 11th January 2024 around 10a.m. If the athlete hasn’t been registered and the entry fee hasn’t been paid, the athlete won’t be placed on the start list. There’s no possibility to change the weight division on the day of the competition – if the athlete won’t achieve the declared limit, this athlete will be disqualified.
Payment
20€ (by 9.01.2024)
Bank Transfer Details for Junior MMA Men and Women, Junior MMA Beginner Men, Cadet MMA Men and Women:
UKS Dragon Fight Club
96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2
71 1240 1822 1111 0010 1288 1092
Bank Transfer Details for Light Contact MMA Men and Women, Full Contact MMA Men and Women, Striking MMA Men and Women, Senior MMA Beginner Men, Masters MMA Men:
Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA
ul. Sienkiewicza 2, 96 -500 Sochaczew
66 1240 1822 1111 0010 6179 4790
Title of the payment:
Title of competition, name, formula and weight category, etc.
European Cup Jan Kowalski Junior 70 kg
or
in the case of club registration:
The name of the club, the number of contenders
Application for the competition is accepting the rules of this communication. In matters not covered by the regulations, the Chief Competition Judge will decide.
The organizer is not responsible for lost items, also for damages and accidents. The organizer reserves the right to use images of contenders in photographic and film materials from the competition and for promotional purposes.
Refund fee occurs only in case of cancellation of the competition.
Contact: slawomir.cypel@o2.pl