Mistrzostwa Polski MMA 2024

Mistrzostwa Polski MMA 2024

Mistrzostwa Polski MMA 2024

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA
Stowarzyszenie Bastion Bełchatów
Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów
6 kwietnia 2024 r.
Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. 1-go Maja 61, 97-400 Bełchatów

W sobotę 6 kwietnia 2024 r. w ramach Mistrzostw Polski MMA 2024 odbędą się turnieje:
1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006
2. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006
3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
4. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
5. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
6. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
7. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
8. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
9. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2011, 2010, 2009
10. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2011, 2010, 2009
11. Junior Początkujący MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
12. Senior Początkujący MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
13. Masters MMA Mężczyzn – dla zawodników powyżej 35 r.ż. Turniej na zasadach Light Contact MMA

Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

Harmonogram Mistrzostw Polski MMA 2024
PIĄTEK 5 kwietnia 2024
18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)
SOBOTA 6 kwietnia 2024

7:30 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 5 kwietnia 2024)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:30 – START zawodów

Warunkiem udziału w Mistrzostwach Polski MMA 2024 jest posiadanie:

opłaconej licencji klubowej https://almma.pl/licencje-na-2024/

-uiszczonej opłaty startowej,
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji),
– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/…/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby, ochraniacze na piszczele, spodenki;
– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania w panelu rejestracyjnym ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior:
do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – senior:
do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:
do 50 kg, do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:
do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:
do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:
do 56,7 kg, do 65,8 kg, +65,8 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:
do 61,2 kg, do 65,8 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – masters:
do 77 kg, do 88 kg, do 99 kg, +99 kg

Informacja dla trenerów:
Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników na Mistrzostwa Polski MMA 2024 WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na almma.pl – Rejestracja Mistrzostwa Polski MMA

od 23. 02. 2024 r. (piątek) do 1. 04. 2024 (poniedziałek) do godz. 22:00 – PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ – NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI W DNIU ZAWODÓW !!!

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ mailowo na adres slawomir.cypel@o2.pl

Listy startowe zostaną opublikowane w środę 3 kwietnia 2024 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu zawodów!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty
– do dnia 22. 03. 2024 r. za start jednego zawodnika w jednej kategorii – 100 zł,
– do dnia 1.04. 2024 r. za start jednego zawodnika w jednej kategorii – 120 zł,
– dopłata za jednego zawodnika za start w drugiej kategorii – 50 zł

Wpłat dokonujemy na konto:

Stowarzyszenie Bastion Bełchatów

Wólka Łękawska 49A, 97-400 Bełchatów

nr konta Bank Spółdzielczy SGB 25 8784 0003 4400 1068 2000 0010

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: Mistrzostwa Polski MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.

Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów. Wszelkie informacje na temat zawodów:

Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl

-– w sprawie rejestracji Ola Miałkos 660 856 231 slawomir.cypel@o2.pl