Mistrzostwa Polski MMA 2022 Młodzieżowców i ALMMA 219 Oborniki Śląskie

Mistrzostwa Polski MMA 2022 Młodzieżowców i ALMMA 219 Oborniki Śląskie

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA

Cross Firmus Oborniki Śląskie

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów
5 listopada 2022 r.

Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich

ul. Poniatowskiego 22, 55-120 Oborniki Śląskie

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

W sobotę 5.11.2022 w ramach Mistrzostw Polski MMA 2022 odbędą się

MISTRZOSTWA POLSKI MMA MŁODZIEŻOWCÓW

zawodnicy w wieku 19, 20 i 21 lat (roczniki 2003, 2002 i 2001)

Dodatkowo rozegrane zostaną turnieje w ramach ALMMA 219 Oborniki Śląskie:

1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2004, 2005, 2006

2. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn  – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

3. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)

4. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
6. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni

Plan zawodów:

SOBOTA 5 listopada 2022

8:00 – 9:00 – ważenie

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w ALMMA 219 Oborniki Śląskie oraz Mistrzostwach Polski MMA Młodzieżowców 2022 jest posiadanie:

– OBYWATELSTWA POLSKIEGO – dotyczy zawodników startujących w Mistrzostwach Polski MMA 2022 Młodzieżowców Mężczyzn

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2022/

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji)
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Regulamin obowiązujący zawodników startujących w Mistrzostwach Polski MMA 2022 Młodzieżowców:

http://almma.pl/doc/lc.pdf

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników drogą elektroniczną

od 24.10. 2022 r. (poniedziałek) do 3. 11. 2022 (czwartek) do godz. 22:00

na almma.pl – Rejestracja MP MMA 2022 i ALMMA 219 Oborniki Śląskie

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem wynosi:

– do dnia 3. 11. 2022 r. –100 zł

– po tym terminie i w dniu zawodów – 120 zł

– druga kategoria – 50 zł

W dniu zawodów płatność możliwa wyłącznie gotówką.

Wpłat dokonujemy na konto:

Cross Firmus 

55-120 Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 4/3 

nr konta 76 1600 1462 1839 2515 5000 0003

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: ALMMA 219 Oborniki Śląskie  (lub MP MMA) Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl