Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA 2021

Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA 2021

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA

UKS Dragon Fight Club

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów
18 grudnia 2021 r.

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4

ul. Staszica 25

Ze względu na aktualną sytuację w kraju Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA będą dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym limitu uczestników.

Zawody odbędą się bez udziału publiczności.

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W sobotę 18.12.2021 w ramach Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA 2021 odbędą się turnieje:

1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003

2. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003

3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS
4. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych MMA
5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie MMA. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS

6. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

7. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni

8. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

DODATKOWO rozegrane zostaną turnieje w ramach ALMMA 208 Sochaczew:

1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn  – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

2. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)

3. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2008, 2007, 2006

4. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2008, 2007, 2006

 

Harmonogram Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA 2021

PIĄTEK  17 grudnia 2021
18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 18 grudnia 2021

8:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 17 grudnia 2021)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w Mistrzostwach Europy Amatorskiego MMA 2021 jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, +77 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:

do 48 kg, do 52,2 kg, do 56,7 kg, do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 72,6 kg, +72,6 kg

Kategorie wagowe w FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 92,9 kg, +92,9 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA obowiązujące dla kobiet:

do 48 kg, do 52,2 kg, do 56,7 kg, do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 72,6 kg, +72,6 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 92,9 kg, +92,9 kg

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 28. 11. 2021 r. (poniedziałek) do 14. 12. 2021 (wtorek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

https://www.panel-rejestracyjny.pl/

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 16 grudnia 2021 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu Mistrzostw!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

Opłata startowa MISTRZOSTW EUROPY MMA 2021 (Junior, Senior, Full Contact, Striking) dokonywana przelewem wynosi:

– do dnia 6. 12. 2021 r. – 120 zł,

– do dnia 14. 12. 2021 r. – 150 zł,

– od dnia 15.12. 2021 do dnia 16. 12. 2021 r. oraz w dniu zawodów – 200 zł,

– druga kategoria – 50 zł

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: Mistrzostwa Europy MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Płatność w dniu zawodów możliwa WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

Opłata startowa ALMMA 208 Sochaczew (Pierwszy Krok, Junior Pierwszy Krok, Kadet) dokonywana przelewem wynosi:

– do dnia 6. 12. 2021 r. – 120 zł,

– do dnia 14. 12. 2021 r. – 150 zł,

– od dnia 15.12. 2021 do dnia 16. 12. 2021 r. oraz w dniu zawodów – 200 zł,

– druga kategoria – 50 zł

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: ALMMA 208 Sochaczew Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Płatność w dniu zawodów możliwa WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel tel. 603177070 e-mail: slawomir.cypel@o2.pl tel. 603177070