ALMMA 199 Bytom – XVIII Hadaka Waza

ALMMA 199 Bytom – XVIII Hadaka Waza

Mistrzostwa Śląska MMA

Organizatorzy:

Amatorska Liga MMA

Fight Club Bytom

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów:

13 czerwca2021 r.

Hala „Na Skarpie”

Frycza-Modrzewskiego 5a, 41-907 Bytom

Ze względu na aktualną sytuację w kraju będą dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym limitu uczestników.

Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W ramach ALMMA 199 Bytom odbędą się turnieje:

1. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2008, 2007, 2006

2. PO RAZ PIERWSZY NA ZAWODACH ALMMA: Pierwszy krok Junior MMA Chłopców – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
Uwaga: w przypadku małej liczby zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych( tj. 1 lub 2) zostaną oni przeniesieni do kategorii junior.

3. Junior MMA Chłopców – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003

4. Junior MMA Dziewcząt – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003

5. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn  – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

6. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS.

8. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie MMA. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS

Plan zawodów:

SOBOTA 12 czerwca 2021
18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

NIEDZIELA 13 czerwca 2021

8:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w sobotę 12 czerwca 2021)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10.00 – START zawodów

Warunkiem udziału w ALMMA 199 Bytom jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby, ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie:  www.almma.pl  ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, +77 kg

Kategorie wagowe w  MMA  obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93kg

Kategorie wagowe w  MMA  obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników

Od 31.05. 2021 r. (poniedziałek) do 10 czerwca 2021 (czwartek) do godz. 22:00 przez panel zgłoszeniowy na almma.pl – Rejestracja ALMMA 199 Bytom

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt: slawomir.cypel@o2.pl

Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację.

Za rejestrację w dniu zawodów płaci się dodatkowo 20 zł

Opłaty

– za start w 1 kategorii – 80 zł

– dopłata za drugą kategorię – 50 zł

Wpłaty do 10 czerwca 2021 r. – po tym terminie i w dniu zawodów – 100 zł.

Płatność w dniu zawodów możliwa wyłącznie gotówką.

Wpłat dokonujemy na konto:

Klub Sportowy Fight Club Bytom
41-902 Bytom ul. Wrocławska 56c/3

numer konta: 59109020110000000147807155

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: ALMMA 199 Bytom Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów :

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl