ALMMA 143 Łódź

ALMMA 143 Łódź

Organizator:
Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

Termin i miejsce:

3 lutego 2018 r. (sobota)

Klub SHARK

ul. Piłsudskiego 135H, 92-318 Łódź

Plan zawodów:

7:30 – 9:00 ważenie zawodników

9:30– 10:00 omówienie przepisów i uroczyste otwarcie

10:00- start zawodów

W ramach zawodów rozegrane zostaną turnieje:

1. Junior MMA lat 16, 17, 18 – rocznik: 2002, 2001, 2000,

2. Pierwszy krok MMA – dotyczy zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia i startowali w zawodach maksymalnie 3 razy.

3 .Ograniczona Formuła Senior MMA – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację z OFS

4. Full Contact MMA – zawodnicy pełnoletni, którzy mają nie więcej niż 5 wygranych walk zawodowych

5. Kobiety OFS MMA

6. BJJ No Gi Białe Pasy (Junior + senior)

7. BJJ No Gi Kolorowe Pasy

8. BJJ No Gi Kobiet

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu uiszczenia opłaty w postaci papierowej

– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji);

-karty sportowo- lekarskiej zawodnika z potwierdzonymi aktualnymi badaniami lub aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach” (pod kątem MMA lub JU JITSU) wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej (badania/oświadczenie ważne są przez 6 miesięcy od daty wystawienia)

– ubezpieczenie NNW;

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitaliów), ochraniacz na zęby (dot. MMA), spodenki;

– oświadczenie opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie www.almma.pl). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet:

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe w BJJ No Gi obowiązujące dla mężczyzn:

 do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w BJJ No Gi obowiązujące dla kobiet:

do 57 kg, do 66 kg, +66

Informacja dla trenerów:

Podczas walki zawodnika przypada jeden trener przy polu walki

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów