XIII Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych

XIII Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA
UKS Dragon Fight Club
Polski Związek MMA
Termin i miejsce zawodów
17 lutego 2024 r.
hala sportowa MOSiR
96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3

W sobotę 17 lutego 2024 r. w ramach ALMMA 239 Sochaczew – XIII Pucharu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się turnieje MMA:
1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006
2. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
3. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
4. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
5. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2011, 2010, 2009
6. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2008, 2007, 2006 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
7. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.oraz BJJ No Gi w kategoriach:

1. BJJ No Gi U14 Chłopców (12-13 lat, w 2024 rok urodzenia 2012 – 2011)

2. BJJ No Gi U16 Chłopców (14-15 lat, w 2024 rok urodzenia 2010 – 2009)

3. BJJ No Gi Białe Pasy U18 + Senior Mężczyzn (2008 i starsi)

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.
Harmonogram ALMMA 239 Sochaczew- XIII Pucharu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Zostanie opublikowany po zakończeniu rejestracji

Wstępny harmonogram zawodów XIII Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych:

Sobota 17 lutego 2024:

8:00-9:00 – ważenie zawodników w kategoriach Kadet MMA Chłopców, Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn, Pierwszy Krok Senior MMA Mężczyzn oraz BJJ No Gi

9:30 – omówienie przepisów dla kategorii Kadet MMA Chłopców, Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn, Pierwszy Krok Senior MMA Mężczyzn oraz BJJ No Gi

10:00 – planowany start zawodów w kategoriach Kadet MMA Chłopców, Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn, Pierwszy Krok Senior MMA Mężczyzn oraz BJJ No Gi

10:00 – 11:00 – ważenie zawodników w kategoriach Junior MMA Mężczyzn, Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn oraz Ograniczona Formuła Senior MMA Kobiet

13:15 – planowane omówienie przepisów dla kategorii w Junior MMA Mężczyzn, Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn oraz Ograniczona Formuła Senior MMA Kobiet

13:45 – planowany start zawodów w kategoriach Junior MMA Mężczyzn, Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn oraz Ograniczona Formuła Senior MMA Kobiet

Uwaga: planowane omówienie przepisów oraz planowany start zawodów może ulec zmianie –
Na stronie https://panel-rejestracyjny.pl/ dostępny jest już WSTĘPNY harmonogram XIII Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz WSTĘPNE drabinki. Uwaga! Wstępny harmonogram oraz wstępna wersja drabinek mogą ulec zmianie po zakończonej weryfikacji zawodników.

Warunkiem udziału w ALMMA 239 – XIII Pucharze Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest posiadanie:
– opłaconej licencji klubowej https://almma.pl/licencje-na-2024/
– dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji),
– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/…/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby, ochraniacze na piszczele, spodenki;
– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania w panelu rejestracyjnym ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior:
do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – senior:
do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:
do 50 kg, do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:
do 57 kg, do 66 kg, +66 kg
Kategorie wagowe w  FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:
do 61,2 kg, do 65,8 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe BJJ No Gi U14 Chłopców:

-46 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg

Kategorie wagowe BJJ No Gi U16 Chłopców:

-61 kg, -66 kg, -70 kg, -77 kg, +77 kg

Kategorie wagowe BJJ No Gi Białe Pasy U18 + Senior Mężczyzn

-66 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:

Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów
Zgłoszenia zawodników na ALMMA 239 Sochaczew – XIII Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na almma.pl – Rejestracja XIII Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych od 19. 01. 2024 r. (piątek) do 12. 02. 2024 (poniedziałek) do godz. 22:00 – PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ – NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI W DNIU ZAWODÓW !!!
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ mailowo na adres slawomir.cypel@o2.pl
Listy startowe zostaną opublikowane w środę 14 lutego 2024 ok. godz. 10:00.
Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.
Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu zawodów!
Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.
Opłaty
– do dnia 12. 02. 2024 r. – 100 zł,
– do dnia  15. 02. 2024  – 120 zł,
– druga kategoria – 50 zł
NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI po terminie 15.02.2024 oraz w dniu zawodów.
Wpłat dokonujemy na konto:

Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

ul. Sienkiewicza 2, 96 -500 Sochaczew

nr konta 66 1240 1822 1111 0010 6179 4790

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: ALMMA 239 Sochaczew MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.
Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).
NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.
Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.
Wszelkie informacje na temat zawodów:
– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl
– w sprawie rejestracji Ola Miałkos 660 856 231