Wojownicy Ojczyzny

Wojownicy Ojczyzny to projekt edukacyjno – patriotyczny realizowany przez Polski Związek MMA, Amatorską Ligę MMA, Polski Związek Jujitsu i Portal Defence 24

Głównym celem Projektu jest pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez dedykowanie zawodów sportowych i innych wydarzeń związanych ze sportami walki wybitnym postaciom historycznym oraz ważnym wydarzeniom z historii oręża polskiego i walk niepodległościowych.

Projekt promuje przestrzeganie zasad rywalizacji sportowej (fair play), dbałości o sprawność fizyczną jako gotowości do walki w obronie Ojczyzny oraz wartości patriotycznych – narodowych, regionalnych i rodzinnych

Pragniemy, aby jak najszersze grono Współczesnych Wojowników (zawodników sportów walki) jak i sympatyków, kibiców biorących udział w wydarzeniach sportowych podnosiło swoją wiedzę historyczną oraz oddawało hołd wybitnym bohaterom, przywracając w przestrzeni publicznej pamięć o Nich.

Projekt ponadto podkreślą rolę rodziny w dbałości o przekazywanie młodym pokoleniom wartości narodowych, szacunku dla tradycji i symboli (godło, flaga, hymn).