Akademickie Mistrzostwa Polski MMA 2021 i ALMMA 202 Bydgoszcz

Akademickie Mistrzostwa Polski MMA 2021 i ALMMA 202 Bydgoszcz

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA

Golden Dragon Bydgoszcz

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów
2 października 2021 r.

Hala sportowa przy XI Liceum Ogólnokształcącym

ul. Cicha 59, 85-320 Bydgoszcz

Ze względu na aktualną sytuację w kraju zawody będą dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym limitu uczestników.

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W sobotę 2.10.2021 w ramach ALMMA 202 Bydgoszcz rozegrane zostaną turnieje:

1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003

2. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn  – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS
4. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych MMA
5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie MMA. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS

5. BJJ No Gi Białe Pasy (junior + senior)

DODATKOWO rozegrane zostaną

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI MMA Mężczyzn

– regulamin Light Contact MMA

– do startu dopuszczeni będą tylko i wyłącznie studenci.

– legitymacja studencka będzie wymagana do okazania podczas weryfikacji wagi

– nie ma ograniczeń co do doświadczenia

oraz AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI BJJ No Gi Mężczyzn

– do startu dopuszczeni będą tylko i wyłącznie studenci.

– legitymacja studencka będzie wymagana do okazania podczas weryfikacji wagi

– nie ma ograniczeń co do doświadczenia

 

Partnerzy i sponsorzy zawodów

Plan zawodów:

SOBOTA 2 października 2021

8:00 – 9:00 – ważenie

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w ALMMA 202 Bydgoszcz – Mistrzostwach Bydgoszczy jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) oraz w przypadku uczestników Akademickich Mistrzostw Polski aktualna legitymacja studencka;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w BJJ No Gi obowiązujące dla mężczyzn:

do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników drogą elektroniczną

od 20. 09. 2021 r. (poniedziałek) do 30. 09. 2021 (czwartek) do godz. 22:00

na almma.pl – Rejestracja AMP i ALMMA 202 Bydgoszcz

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem wynosi:

– do dnia 30. 09. 2021 r. –100 zł

– po tym terminie i w dniu zawodów – 120 zł

– druga kategoria – 50 zł

W dniu zawodów płatność możliwa wyłącznie gotówką.

Wpłat dokonujemy na konto:

Stowarzyszenie Szkoła Walki Golden Dragon

ul.M.Focha 8/3c 85-070 Bydgoszcz

05 1160 2202 0000 0001 7492 5179

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: ALMMA 202 (lub AMP) Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl