Puchar Europy Amatorskiego MMA 2021

Puchar Europy Amatorskiego MMA 2021

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA

Golden Dragon Bydgoszcz

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów
27 listopada 2021 r.

Hala sportowa przy XI Liceum Ogólnokształcącym

ul. Cicha 59, 85-320 Bydgoszcz

Ze względu na aktualną sytuację w kraju Puchar Europy Amatorskiego MMA będzie dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym limitu uczestników.

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W sobotę 27.11.2021 w ramach Pucharu Europy Amatorskiego MMA 2021 odbędą się turnieje:

1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003

2. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003

3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS
4. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych MMA
5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie MMA. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS

DODATKOWO rozegrane zostaną turnieje w ramach ALMMA 207 Bydgoszcz:

1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn  – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

2. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)

3. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2008, 2007, 2006

4. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2008, 2007, 2006

Harmonogram Pucharu Europy Amatorskiego MMA 2021

PIĄTEK 26 listopada 2021
18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 27 listopada 2021

8:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 26 listopada 2021)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w Pucharze Europy Amatorskiego MMA 2021 jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, +77 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 8. 11. 2021 r. (poniedziałek) do 23. 11. 2021 (wtorek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

na almma.pl – Rejestracja Puchar Europy MMA

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację.

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 25 listopada 2021 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu Pucharu!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana WYŁĄCZNIE przelewem wynosi:

– do dnia 19. 11. 2021 r. – 120 zł,

– do dnia 23. 11. 2021 r. – 150 zł,

– od dnia 24.11. 2021 do dnia 25. 11. 2021 r. – 200 zł,

– druga kategoria – 50 zł

Wpłat za Puchar Europy (Senior, Junior, Full Contact) oraz ALMMA 207 Kadet i Junior Pierwszy Krok dokonujemy na konto:

Stowarzyszenie Szkoła Walki Golden Dragon

ul. M. Focha 8/3c, 85-070 Bydgoszcz

05 1160 2202 0000 0001 7492 5179

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: Puchar Europy MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Wpłat za Pierwszy Krok w ramach ALMMA 207 dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: ALMMA 207 Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl