Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jitsu

Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jitsu

Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jitsu

Organizator:
UKS Dragon Fight Club

Patronat:
Polski Związek Ju-Jitsu

Mazowiecki Związek Ju-Jitsu

Termin i miejsce:
13 listopada 2021 r.
Hala sportowa ZSRCKU
ul. Piłsudskiego 63
96-500 Sochaczew

Program zawodów:
9:00 – 10:00 – weryfikacja zawodników
10:00 – omówienie przepisów
10:30 – rozpoczęcie zawodów

Warunki uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU) w formule GI (kimona) oraz NO GI (bez kimon).
W turnieju U8, U10 i U12 zabronione jest stosowanie wszelkich technik kończących.
Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon. Do ważenia zawodnik musi być ubrany w strój dwuczęściowy to jest: spodenki lub slipki oraz koszulkę (rashguard, top) etc.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
– dowód tożsamości ze zdjęciem (legitymację, dowód osobisty lub paszport)
– aktualne oświadczenie z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/…/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– oświadczenie opiekuna – formularz będzie do pobrania na stronie. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego weryfikującego zawodników.

Ze względu na aktualną sytuację w kraju zawody będą dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym limitu uczestników.

Kategorie wiekowe i wagowe
Dzieci U8 (6-7 lat w danym roku – w 2021 roczniki: 2015 i 2014):
Chłopcy i dziewczęta razem:
-14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg

Dzieci U10 (8-9 lat w danym roku – w 2021 roczniki: 2013 i 2012):
Dziewczynki: -20 kg, – 22 kg, – 25 kg, – 28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg
Chłopcy: -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg

Dzieci U12 (10-11 lat w danym roku – w 2021 roczniki: 2011 i 2010):
Dziewczęta: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, + 48 kg
Chłopcy: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg

U14 (12-13 lat w danym roku – w 2021 roczniki: 2009 i 2008)
Dziewczęta: -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Chłopcy: -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg

U16 (14-15 lat w danym roku – w 2021 roczniki: 2007 i 2006)
Dziewczęta: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg
Chłopcy: -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg

U18 (16-17 lat w danym roku– w 2021 roczniki: 2005 i 2004)
Kobiety: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70kg
Mężczyźni: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg

Kategorie wagowe zgodne z przepisami PZJJ :
https://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Regulamin_Sportowy_PZJJ2019_05072019.pdf

W przypadku braku przeciwnika w danej kategorii wagowej zawodnik może – za zgodą trenera oraz rodzica/opiekuna prawnego – startować w wyższej kategorii wagowej, jednak nie więcej niż o jedną kategorię wagową wyżej. Zawodnik decydujący się na start w wyższej kategorii wagowej klasyfikowany jest wyłącznie w tej kategorii wagowej.
Łączenie zawodników, między którymi jest różnica więcej niż jednej kategorii wagowej, jest dopuszczalne tylko na zasadzie „extra fight” – wynik nie jest wliczany do klasyfikacji turnieju.
Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.
System klasyfikacji kategorii:
Do trzech zawodników system „każdy z każdym”, powyżej trzech zawodników – system francuski.
Wykaz technik zabronionych:
https://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2017/04/techniki_zabronione_ju_jitsu_ne-waza.pdf

Czasy walki:
Dzieci do 11 roku – 2 min
U14 U16 U18 – czasy zgodne z PZJJ

 

Zgłoszenia:
do środy 10 listopada 2021 r. do godz. 22:00 na adres slawomir.cypel@o2.pl
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, kategorię wagową, nazwę klubu, imię i nazwisko trenera oraz numer telefonu kontaktowego.

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność .
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga według swoich kompetencji sędzia główny zawodów, kierownik zawodów lub organizator zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie hali.

Wszelkie informacje na temat zawodów:
– Sławomir Cypel tel. 603177070 e-mail: slawomir.cypel@o2.pl

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.