Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA 2022

Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA 2022

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA

UKS Dragon Fight Club

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów
19 listopada 2022 r.

Hala sportowa GOSiR Teresin

Al. 20-lecia 1A, 96-515 Teresin

W sobotę 19 listopada 2022 w ramach Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA 2022 odbędą się turnieje:

1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004
2. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004
3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
4. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
5. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
6. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
7. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
8. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

9. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2009, 2008, 2007
10. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2009, 2008, 2007
11. Junior Początkujący MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
12. Senior Początkujący MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

 

Harmonogram Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA 2022

PIĄTEK 18 listopada 2022
18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 19 listopada 2022

7:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 18 listopada 2022)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w Mistrzostwach Europy Amatorskiego MMA 2022 jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2022/

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA obowiązujące dla kobiet:

do 56,7 kg, do 65,7 kg, +65,7 kg

Kategorie wagowe w FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:

do 48 kg, do 52,2 kg, do 56,7 kg, do 65,7 kg, +65,7 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – bezpłatnie 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Wstęp dla publiczności – 20 zł.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników na Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA 2022 WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 19. 10. 2022 r. (środa) do 15. 11. 2022 (wtorek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

na almma.pl – Rejestracja Mistrzostwa Europy MMA

W przypadku wątpliwości (np. związanych z licencją, brak klubu w panelu zgłoszeniowym) proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ na slawomir.cypel@o2.pl

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 17 listopada 2022 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu zawodów!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

– do dnia 31. 10. 2022 r. – 90 zł,

– do dnia 15. 11. 2022 r. – 110 zł,

– w dniu 16. 11. 2022 r. – 130 zł,

– druga kategoria – 50 zł

 

Wpłat za kategorie: Junior MMA Mężczyzn, Junior MMA Kobiet, Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn i Kobiet, Full Contact MMA Mężczyzn i Kobiet, Striking MMA Mężczyzn i Kobiet dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

Wpłat za kategorie: Kadet MMA Mężczyzn, Kadet MMA Kobiet, Junior Początkujący MMA Mężczyzn, Senior Początkujący MMA Mężczyzn dokonujemy na konto:

Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

ul. Sienkiewicza 2, 96 -500 Sochaczew

nr konta 66 1240 1822 1111 0010 6179 4790

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: Mistrzostwa Europy MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW

 

 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl

European Championship of Amateur MMA 2022

Organised by

Amateur League of MMA

Polish Mixed Martial Arts Association

Dragon Fight Club

Date and place:

19th November 2022

sports hall of GOSiR, 96-515 Teresin

20-lecia Street 1A

The European Cup of Amateur MMA 2022 will include eight tournametns:

Junior MMA Men – aged 16, 17, 18 (born in 2006, 2005, 2004)

Junior MMA Women – aged 16, 17, 18 (born in 2006, 2005, 2004)

Light Contact MMA Men – adult athletes, who won no more than 3 Full Contact MMA fights and no more than 1 Pro MMA fight

Light Contact MMA Women – adult athletes, who won no more than 3 Full Contact MMA fights and no more than 1 Pro MMA fight

Full Contact MMA Men – adult athletes

Full Contact MMA Women – adult athletes

Striking MMA Men – adult athletes

Striking MMA Women – adult athletes

Cadet MMA Men – aged 13, 14, 15 (born 2009, 2008, 2007)

Cadet MMA Women – aged 13, 14, 15 (born 2009, 2008, 2007)

Junior MMA Beginner Men – aged 16, 17, 18 (born in 2006, 2005, 2004) – for the athletes beginning with martial arts, who participated no more than 3 ALMMA competitions (or other MMA competitions and other martial arts e.g. Boxing, ju-jitsu etc.)

MMA Beginner Men – for the adult athletes beginning with martial arts, who participated no more than 3 ALMMA competitions (or other MMA competitions and other martial arts e.g. Boxing, ju-jitsu etc.)

Oragnizers reserve the right to cancell the tournamet for reasons indepentend of the organizers.

The Tournament Schedule

18th November 2022 (Friday)

6 p.m. – 7 p. m. – accreditation and weigh- ins

19th November 2022 (Saturday)

7 a.m.- 9 a.m. – accreditation and weigh-ins (for athletes, who didn’t participated weigh in on Friday 18th November 2022)

9 a.m. – 9:30 a.m. – rules

10 a.m. – start

Terms of participating European Championship of Amateur MMA 2022:

payment receipt confirmation (paper form)

identity card (passport or ID Card)

The sports medical certificate (MMA or Ju-Jitsu) /medical certificate of non-contraindication to the practice of MMA or Ju-Jitsu

protective equipment: groin protectors, mouthguards, shinguards, MMA Shorts, top or rashugard for women,

athlete’s acknowledgment and agreement form (or parent/guardian consent form if an athlete is a minor – can be downloaded from the almma.pl website)

There’s no possibility to participate in tournaments without meet the conditions.

Digital form of documents or copies of documents will not be accepted.

Weight divisions for men – junior and adult:

61 kg, -66 kg, – 70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg

Weight divisions for men – cadet:

-55 kg, -61 kg, -66 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg

Weight divisions for women – adult:

-52 kg, -57 kg, -61 kg, -66 kg, -70 kg, +70 kg

Weight divisions for women – junior and cadet:

-57 kg, -66 kg, +66 kg

Weight divisions for full contact and striking – men:

-61,2 kg, -65,7 kg, -70,3 kg, -77,1 kg, -83,9 kg, -93 kg, +93 kg

Weight divisions for full contact – women:

do 48 kg, do 52,2 kg, do 56,7 kg, do 65,8 kg, +65,8 kg

Weight divisions for striking – women:

– 56,7 kg, -65,8 kg, +65,8 kg

Information for the team:

in the corner there can be two coaches/secundants

REGISTRATION ONLY by application form on almma.pl „European Championship of Amateur MMA 2022 Registration”

start of registration – 19.10.2022

end of registration – 15.11.2022 at 10p.m.

There’s no possibility to register after 15.11.2022

If in doubt, contact us by e-mail: slawomir.cypel@o2.pl

Start list will be published on 17th November 2022 around 10a.m. If the athlete hasn’t been registered and the entry fee hasn’t been paid, the athlete won’t be placed on the start list.

There’s no possibility to change the weight division on the day of the competition – if the athlete won’t achieve the declared limit, this athlete will be disqualified.

Contact: slawomir.cypel@o2.pl