I Mistrzostwa Polski Mieszanych Sztuk Walki Służb Mundurowych

I Mistrzostwa Polski Mieszanych Sztuk Walki Służb Mundurowych

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

Polski Związek MMA

Defence24.pl

Termin i miejsce zawodów

23 października 2021 r.

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Ze względu na aktualną sytuację w kraju zawody będą dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym limitu uczestników.

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W ramach I Mistrzostw Polski Mieszanych Sztuk Walki Służb Mundurowych odbędą się turnieje:

1. Light Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają wygrane walki tylko amatorskie: jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację

2. Light Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie, które mają wygrane walki tylko amatorskie: jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację

Udział w zawodach mogą wziąć żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych: Wojska Polskiego, Wojska Obrony Terytorialnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej (w tym OSP), Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony. Weryfikacja przebiegać będzie na podstawie zgłoszenia oraz legitymacji służbowej.

Plan zawodów:

09:00 – 10:00 ważenie zawodników

10:00 – 10:30  omówienie przepisów i uroczyste otwarcie

10:30 – start zawodów

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej

– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) oraz legitymacji służbowej

– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet:

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Informacja dla trenerów :

1. Wstęp dla trenerów wyłącznie 2 osoby na Team.

2. Podczas walki zawodnika przypada jeden trener przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia na zawody od 18. 10. 2021 r. (poniedziałek) do 21. 10. 2021 r. (czwartek) do godz. 22:00 przez panel zgłoszeniowy

na almma.pl – Rejestracja I MP MMA SM

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Za rejestrację w dniu zawodów płaci się dodatkowo 20 zł

Opłata startowa

– za start w 1 kategorii – 100 zł

– dopłata za drugą kategorię – 50 zł

Wpłaty do 21 października 2021 r. – po tym terminie i w dniu zawodów – 120 zł

Wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

ul. Sienkiewicza 2, 96 -500 Sochaczew

nr konta 66 1240 1822 1111 0010 6179 4790

 

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika

np: Opłata startowa I MP MMA SM Kowalski Jan Turniej do 70 kg lub

w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu, ilość zawodników oraz dopisek MMA/BJJ .

Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów :

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl