ALMMA RYCERSKA

ALMMA RYCERSKA

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA
Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

9 lipca 2022 r.
Amfiteatr
ul. Podzamcze, 96-500 Sochaczew

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

W sobotę 9.07.2022 w ramach ALMMA RYCERSKIEJ odbędą się turnieje:

1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004
2. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
3. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
4. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS
5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie MMA. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS
6. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
7. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni

Plan zawodów:

SOBOTA 9 lipca 2022
8:00 – 9:00 – ważenie
9:30 – 10:00 – omówienie przepisów
10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w zawodach ALMMA RYCERSKIEJ jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej  https://almma.pl/licencje-na-2022/
– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/…/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;
– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:

1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.
Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników drogą elektroniczną

od 27. 06. 2022 r. (poniedziałek) do 7. 07. 2022 (czwartek) do godz. 22:00 –
na almma.pl – Rejestracja ALMMA RYCERSKA
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl.
Po terminie 7.07.2022 zgłoszenie możliwe będzie wyłącznie na miejscu w dniu zawodów. Za rejestrację w dniu zawodów płaci się dodatkowo 20 zł.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem wynosi:
– do dnia 7. 07. 2022 r. – 100 zł,
– po tym terminie oraz w dniu zawodów – 120 zł,
– druga kategoria – 50 zł
W dniu zawodów płatność możliwa WYŁĄCZNIE gotówką.
W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: ALMMA RYCERSKA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy ze sobą w dniu zawodów.
Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.
Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.
Wszelkie informacje na temat zawodów:
– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl