ALMMA 226 Stronie Śląskie

ALMMA 226 Stronie Śląskie

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA

Niedźwiedzie Fight Club

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów
11 marca 2023 r.

Hala Sportowa kompleksu Stroński Park Aktywności
ul. Kościuszki 20a
57-550 Stronie Śląskie

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

W sobotę 11. 03. 2023 w ramach ALMMA 226 Stronie Śląskie – Mistrzostw Dolnego Śląska odbędą się turnieje:

1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

2. Junior MMA Mężczyzn – rocznik 2005, 2006, 2007

3. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2006, 2007 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)

4. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008

5. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA

6. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA

7.  BJJ No Gi Białe Pasy Mężczyzn (junior + senior)

8. BJJ No Gi Niebieskie Pasy Mężczyzn (senior)

Program ALMMA 226 Stronie Śląskie – Mistrzostwa Dolnego Śląska

SOBOTA 11 marca 2023

8:00 – 9:00 – ważenie

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w ALMMA 226 Stronie Śląskie – Mistrzostw Dolnego Śląska jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2023/

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

– do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w BJJ obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników

od 6. 02. 2023 r. (poniedziałek) do 9. 03. 2023 (czwartek) do godz. 22:00 WYŁĄCZNIE przez panele zgłoszeniowe:

Turnieje MMA – almma.pl – REJESTRACJA Turnieje MMA ALMMA 226 Stronie Śląskie: http://rejestracja-almma.pl:8080/index2

Turnieje BJJ – https://panel-rejestracyjny.pl/events/211-mistrzostwa-dolnego-slaska-mma-i-bjj-almma-226

PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ – NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI W DNIU ZAWODÓW !!!

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem wynosi:

– do dnia 19. 02. 2023 r. za start w jednej kategorii – 80 zł,

– do dnia 9. 03. 2023 r. za start w 1 kategorii – 100 zł,

– po tym terminie i w dniu zawodów za start w 1 kategorii – 120 zł,

– dopłata za start w drugiej kategorii – 50 zł

Płatność w dniu zawodów możliwa WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ

Wpłaty na konto:

Bank Spółdzielczy 45 9588 0004 3901 4052 2000 0010

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: ALMMA 226 Stronie Śląskie Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel tel. 603177070 e-mail: slawomir.cypel@o2.pl

– Marcin Adamczyk tel. 535001535 e-mail postroniemma@gmail.com