ALMMA 213 Bydgoszcz

ALMMA 213 Bydgoszcz

Mistrzostwa Bydgoszczy MMA

Organizatorzy:
Amatorska Liga MMA

Golden Dragon Bydgoszcz

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów
9 kwietnia 2022 r.

Hala sportowa przy XI Liceum Ogólnokształcącym

ul. Cicha 59, 85-320 Bydgoszcz

Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W sobotę 9. 04.2022 w ramach Mistrzostw Bydgoszczy MMA odbędą się turnieje:

1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004

2. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)

3. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn  – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

4. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS

5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie MMA. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS

6. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni

7. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

8. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni

9. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

Program ALMMA 213 Bydgoszcz

SOBOTA 9 kwietnia 2022

8:00 – 9:00 – ważenie

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w ALMMa 213 Bydgoszcz jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:

do 48 kg, do 52,2 kg, do 56,7 kg, do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 72,6 kg, +72,6 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,8 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Wejście dla publiczności – 20 zł za osobę.

Informacja dla trenerów:
1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników

od 28. 03. 2022 r. (poniedziałek) do 7. 04. 2022 (czwartek) do godz. 22:00 przez panel zgłoszeniowy na

almma.pl

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem wynosi:

– za start 1 zawodnika w 1 kategorii – 100 zł,

– dopłata za start 1 zawodnika w drugiej kategorii – 50 zł

Wpłaty do 7 kwietnia 2022 r. – po tym terminie i w dniu zawodów – 120 zł

Płatność w dniu zawodów możliwa WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ

Wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Szkoła Walki Golden Dragon

ul. M. Focha 8/3c, 85-070 Bydgoszcz

05 1160 2202 0000 0001 7492 5179

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika
np: ALMMA 213 Bydgoszcz Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub
w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.
Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel tel. 603177070 e-mail: slawomir.cypel@o2.pl