Mistrzostwa Polski MMA 2018 Senior – Full Contact, Mistrzostwa Mazowsza

Mistrzostwa Polski MMA 2018 Senior – Full Contact, Mistrzostwa Mazowsza

Organizatorzy:

Dragon Fight Club, Amatorska Liga MMA, Polski Związek Ju-Jitsu

Termin i miejsce:

16 grudnia 2018 r. (niedziela)
Hala sportowa MOSiR, ul. Olimpijska 3, 96 – 500 Sochaczew

Plan zawodów:

7:00 – 9:00 ważenie zawodników
9:30– 10:00 omówienie przepisów
10:30- start zawodów

Całe zawody będą transmitowane na żywo w internecie – transmisja będzie dostępna na fanpage ALMMA – Amatorska Liga MMA na Facebooku

Sponsorzy i fundatorzy nagród:

W ramach Mistrzostw Polski MMA 2018 odbędą się następujące turnieje:

Mistrzostwa Polski MMA Ograniczonej Formuły Senior Kobiet

zawodniczki, które ukończyły 18 lat i mają wygrane tylko walki amatorskie (jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację)

Mistrzostwa Polski MMA Ograniczonej Formuły Senior Mężczyzn

zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i mają wygrane tylko walki amatorskie (jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację)

Mistrzostwa Polski MMA Full Contact Mężczyzn

zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i mają do 5 wygranych walk zawodowych

Dodatkowo odbędą się Mistrzostwa Mazowsza – w ich ramach rozegrane zostaną turnieje:

1.Turniej MMA Junior Mężczyzn – zawodnicy w wieku 16, 17 i 18 lat (roczniki: 2002, 2001 , 2000)

2.Turniej MMA Pierwszy Krok Mężczyzn – dla zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia i startowali maksymalnie 3 razy w zawodach ALMMA

3. BJJ No Gi Białe Pasy (Junior + Senior)

4.  BJJ No Gi Kolorowe Pasy

5. BJJ Białe Pasy (Junior + Senior)

150 pierwszych na ważeniu uczestników Mistrzostw Polski MMA otrzyma koszulkę przygotowaną specjalnie z tej okazji przez Extreme Hobby TM

Warunkiem udziału w Mistrzostwach Polski jest posiadanie:

– OBYWATELSTWA POLSKIEGO

– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji)
– książeczki sportowo- lekarskiej zawodnika z potwierdzonymi aktualnymi badaniami pod kątem MMA lub JU JITSU lub aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej (badania/oświadczenie ważne są przez 6 miesięcy od daty wystawienia)
– ubezpieczenia NNW
– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
przynależności klubowej – zawodnikom bez klubu dziękujemy
– oświadczenia rodzica / opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Formularz oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie www.almma.pl. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna zawodnika, a autentyczność musi być potwierdzona podpisem kierownika ekipy lub trenera. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego w dniu zawodów
– właściwego stroju oraz ochraniaczy (suspensor – ochraniacz genitalii, ochraniacz na zęby, ochraniacze piszczeli – z wyjątkiem Full Contact)

Jeżeli w danej kategorii wagowej będzie za dużo zgłoszonych zawodników, organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Mistrzostwach zawodników z ujemnym bilansem walk (więcej przegranych niż wygranych).

Zawodnik nie będzie dopuszczony do startu w zawodach, jeśli nie spełni WSZYSTKICH powyższych warunków.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Warunkiem udziału w Mistrzostwach Mazowsza jest posiadanie:

– dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji)
– książeczki sportowo- lekarskiej zawodnika z potwierdzonymi aktualnymi badaniami pod kątem MMA lub JU JITSU lub aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej (badania/oświadczenie ważne są przez 6 miesięcy od daty wystawienia)
– ubezpieczenia NNW
– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej
– oświadczenia rodzica / opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Formularz oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie www.almma.pl. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna zawodnika, a autentyczność musi być potwierdzona podpisem kierownika ekipy lub trenera. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego w dniu zawodów
– właściwego stroju oraz ochraniaczy (suspensor – ochraniacz genitalii, ochraniacz na zęby, ochraniacze piszczeli – dotyczy MMA)

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe w BJJ i BJJ No Gi obowiązujące dla mężczyzn:

do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN