ALMMA 236 Lublin BullTerror Challenge/ALKB

ALMMA 236 Lublin BullTerror Challenge/ALKB

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA
Polski Związek MMA
Bull Terror Klub Sportowy
Amatorska Liga Kick Boxingu

Patronat:
Polski Związek Taekwon-Do
Polski Związek Ju-Jitsu
Patronat medialny:
MMARocks
MMABiznes
Sponsorzy:
Extreme Hobby
Storm Cloud,
FAME MMA
Termin i miejsce zawodów
19 listopada 2023 r.
MOSiR Lublin
Aleje Zygmuntowskie 4
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.
W niedzielę 19 listopada 2023 w ramach ALMMA 236 Lublin odbędą się turnieje:
1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
2. Junior MMA Mężczyzn – rocznik 2005, 2006, 2007
3. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2006, 2007 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
4. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008
5. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
6. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
7. BJJ No Gi Białe Pasy Mężczyzn Junior + Senior
W niedzielę 19 listopada 2023 w ramach ALKB Lublin odbędą się turnieje:
1*. K1 Junior młodszy
2*. K1 Junior starszy, senior, młodzieżowiec
* Zostaną rozegrane na zasadach PZKB które znajdziecie na stronie :
http://pzkickboxing.pl/…/16,przepisy,amatorskiej
Plan zawodów:
08:00 – 09:00 ważenie zawodników
9:30 – 10:00 omówienie przepisów i uroczyste otwarcie
10:00 – start zawodów

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2023/ – dotyczy MMA

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej

– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji)

– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– oświadczenie opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania w panelu rejestracyjnym). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

-przynależności klubowej.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:
do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:
do 50 kg, do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg
Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet:
do 57 kg, do 66 kg, +66kg
Kategorie wagowe w BJJ No Gi obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:
do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN
Kategorie wagowe w K1 obowiązujące dla mężczyzn – Junior starszy, senior, młodzieżowiec:
– 51 kg, – 54 kg, – 57 kg, – 60 kg, – 63.5 kg, – 67 kg, – 71 kg, – 75 kg, – 81 kg, – 86 kg, – 91 kg, + 91 kg
Kategorie wagowe w K1 obowiązujące dla mężczyzn – junior młodszy:
48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 69 kg, 74 kg, 79 kg, 84 kg, + 84 kg
Kategorie wagowe w K1 obowiązujące dla kobiet:
– 48 kg, – 52 kg, – 56 kg, – 60 kg, – 65 kg, – 70 kg, + 70 kg
Kategorie wagowe w K1 obowiązujące dla kobiet – junior młodszy:
40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, + 60 kg

Informacja dla trenerów :

1. Wstęp dla trenerów – bezpłatnie 2 osoby na Team.

2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Wstęp dla publiczności – cegiełka

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia na zawody od 6. 11. 2023 r. (poniedziałek) do 16. 11. 2023 r. (czwartek) do godz. 22:00 WYŁĄCZNIE przez panel zgłoszeniowy

na almma.pl – Rejestracja ALMMA 236 Lublin

PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ – NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI W DNIU ZAWODÓW !!!

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Opłata startowa

– za start w 1 kategorii MMA/BJJ No Gi – 100 zł

– dopłata za start w drugiej kategorii MMA/BJJ No Gi– 50 zł

– formuła K1 dla zawodników klubów zrzeszonych – 40 zł

– formuła K1 dla zawodników klubów niezrzeszonych – 50 zł

– formuła K1 dla zawodników bez klubu – 60 zł

Wpłaty do 16 listopada 2023 r. – po tym terminie i w dniu zawodów – MMA/BJJ No Gi 120 zł, K1 – 80 zł

Wpłat dokonujemy na konto:

Bull Terror Klub Sportowy

21-040 Świdnik, ul. Radość 67

60 1050 1953 1000 0023 1949 5004

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika

np: Opłata startowa ALMMA 236 Lublin Kowalski Jan Turniej Junior do 70 kg lub

w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu, ilość zawodników oraz dopisek MMA.

Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów :

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl

– Szymon Duher tel. 661 888 922 e-mail: bullterror@op.pl

Tego samego dnia rozegrane zostaną III Mistrzostwa Polski Pankration – szczegółowe informacje:
https://pztkd.lublin.pl/storage/files/2023-10-04-08:54_III_MP_Pankrationu_2023_Komunikat.pdf