ALMMA 201 VIP

ALMMA 201 VIP

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA

Polski Związek MMA
UKS Dragon Fight Club

Termin i miejsce:

17 lipca 2021 r.

Hala MOSiR

ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew

Ze względu na sytuację w kraju zawody będą dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym limitu uczestników.

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.
Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W sobotę 17 lipca 2021 w ramach ALMMA 201 odbędą się turnieje MMA:

1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn –przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

2. Junior MMA Mężczyzn – rocznik 2003, 2004, 2005
3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają wygrane walki tylko amatorskie: jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację
4. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych
5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają wygrane walki tylko amatorskie: jedna wygrana walka zawodowa lub full contact powoduje dyskwalifikację

Turniejom MMA towarzyszyć będą turnieje BJJ No Gi pod patronatem Polskiego Związku Ju-Jitsu i Mazowieckiego Związku Ju-Jitsu w kategoriach:

1.BJJ No Gi U10 Dziewcząt (8-9 lat, w 2021 rok urodzenia 2013 – 2012)

2. BJJ No Gi U10 Chłopców (8-9 lat, w 2021 rok urodzenia 2013 – 2012)

3. BJJ No Gi U12 Dziewcząt (10-11 lat, w 2021 rok urodzenia 2011 – 2010)

4. BJJ No Gi U12 Chłopców (10-11 lat, w 2021 rok urodzenia 2011 – 2010)

5. BJJ No Gi U14 Dziewcząt (12-13 lat, w 2021 rok urodzenia 2009 – 2008)

6. BJJ No Gi U14 Chłopców (12-13 lat, w 2021 rok urodzenia 2009 – 2008)

7. BJJ No Gi U16 Dziewcząt (14-15 lat, w 2021 rok urodzenia 2007 – 2006)

8. BJJ No Gi U16 Chłopców (14-15 lat, w 2021 rok urodzenia 2007 – 2006)

9. BJJ No Gi Białe Pasy U18 + Senior Kobiet (2005 r. i starsze)

10. BJJ No Gi Białe Pasy U18 + Senior Mężczyzn (2005 i starsi)

Plan zawodów:

08:00 – 09:00 ważenie zawodników

9:30 – 10:00  omówienie przepisów i uroczyste otwarcie

10:00 – start zawodów

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej

– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji)

– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

– oświadczenie opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

-przynależności klubowej.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet:

do 57 kg, do 66 kg, +66kg

Kategorie wagowe obowiązujące w turniejach BJJ No Gi:

1. Kategorie wagowe BJJ No Gi U10 Dziewcząt:

-40 kg, +40 kg

2. Kategorie wagowe BJJ No Gi U10 Chłopców:

-27 kg, -30 kg, -34 kg, +34 kg

3. Kategorie wagowe BJJ No Gi U12 Dziewcząt

-40 kg, +40 kg

4. Kategorie wagowe BJJ No Gi U12 Chłopców:

-30 kg, -38 kg, -46 kg, +46kg

5.  Kategorie wagowe BJJ No Gi U14 Dziewcząt:

-48 kg, +48 kg

6. Kategorie wagowe BJJ No Gi U14 Chłopców:

-46 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg

7.  Kategorie wagowe BJJ No Gi U16 Dziewcząt:

-57 kg, +57 kg

8.  Kategorie wagowe BJJ No Gi U16 Chłopców:

-66 kg, -70 kg, -77 kg, +77 kg

9. Kategorie wagowe BJJ No Gi Białe Pasy U18 + Senior Kobiet:

-61 kg, +61 kg

10.  Kategorie wagoweBJJ No Gi Białe Pasy U18 + Senior Mężczyzn

-66 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów :

1. Wstęp dla trenerów wyłącznie 2 osoby na Team.

2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia na zawody od 5. 07 2021 r. do 15. 07. 2021 r. (czwartek) do godz. 22:00 przez panel zgłoszeniowy

na almma.pl – Rejestracja ALMMA 201 Sochaczew

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Za rejestrację w dniu zawodów płaci się dodatkowo 20 zł

Opłata startowa

– za start w 1 kategorii MMA – 80 zł

– za start w 1 kategorii BJJ No Gi U18 i Senior – 80 zł

– za start w 1 kategorii BJJ No Gi U10/U12/U14/U16 – 60 zł

– dopłata za drugą kategorię – 50 zł

Wpłaty do 15 lipca 2021 r. – po tym terminie i w dniu zawodów – 100 zł

Wpłat dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika

np: Opłata startowa ALMMA 195 Puławy Kowalski Jan Turniej Junior do 70 kg lub

w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu, ilość zawodników oraz dopisek MMA.

Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów :

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl