Young Dragons V

Organizator:
UKS Dragon Fight Club
Polski Związek Ju-Jitsu
Amatorska Liga MMA

Termin i miejsce:
9 listopada 2019 r.
96-500 Sochaczew

Program zawodów:
8:00 – 9:00 – weryfikacja zawodników
9:30 – omówienie przepisów
10:00 – rozpoczęcie zawodów

Warunki uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU) w formule GI (kimona) oraz NO GI (bez kimon).

W turnieju U8, U10 i U12 zabronione jest stosowanie wszelkich technik kończących.

Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon. Do ważenia zawodnik musi być ubrany w strój dwuczęściowy to jest: spodenki lub slipki oraz koszulkę (rashguard, top) etc.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
– dowód uiszczenia opłaty w postaci papierowej
– dowód tożsamości ze zdjęciem (legitymację, dowód osobisty lub paszport)

– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)
– oświadczenie opiekuna – formularz jest do pobrania na stronie almma.pl. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego weryfikującego zawodników.

Kategorie wiekowe i wagowe
Dzieci U8 (6-7 lat w danym roku – w 2019 roczniki: 2013 i 2012):
Chłopcy i dziewczęta razem:
-14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg

Dzieci U10 (8-9 lat w danym roku – w 2019 roczniki: 2011 i 2010):
Dziewczynki: -20 kg, – 22 kg, – 25 kg, – 28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg
Chłopcy: -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg

Dzieci U12 (10-11 lat w danym roku – w 2019 roczniki: 2009 i 2008):
Dziewczęta: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, + 48 kg
Chłopcy: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg

U15 (12-13-14 lat w danym roku– w 2019 roczniki: 2007, 2006 i 2005)
Dziewczęta: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg
Chłopcy: -34 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg

U18 (15-16-17 lat w danym roku– w 2019 roczniki: 2004, 2003 i 2002)
Kobiety: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70kg
Mężczyźni: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg

Kategorie wagowe zgodne z przepisami PZJJ : http://jujitsu.pl/…/Kategorie-wiekowe-i-wagowe_03_05_2017.p…

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.

W przypadku braku przeciwnika w danej kategorii wagowej zawodnik może – za zgodą trenera oraz rodzica/opiekuna prawnego – startować w wyższej kategorii wagowej, jednak nie więcej niż o jedną kategorię wagową wyżej. Zawodnik decydujący się na start w wyższej kategorii wagowej klasyfikowany jest wyłącznie w tej kategorii wagowej.
Łączenie zawodników, między którymi jest różnica więcej niż jednej kategorii wagowej, jest dopuszczalne tylko na zasadzie „extra fight” – wynik nie jest wliczany do klasyfikacji turnieju.

Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

System klasyfikacji kategorii:
Do trzech zawodników system „każdy z każdym”, powyżej trzech zawodników – system francuski.

Wykaz technik zabronionych:
http://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2017/04/techniki_zabronione_ju_jitsu_ne-waza.pdf

Czasy walki:
Dzieci do 11 roku – 2 min
U15 U18 – czasy zgodne z PZJJ

Opłata startowa Young Dragons V
– 60 zł za start w jednej konkurencji (gi lub no gi)
– 80 zł za start w dwóch konkurencjach (gi + no gi)

W tytule przelewu prosimy podać nazwę zawodów, imię i nazwisko zawodnika, formułę i kategorię wagową, w jakiej startuje, np. Young Dragons V Jan Kowalski U15 60 kg
lub w przypadku zgłoszenia klubowego – nazwę klubu, ilość zawodników.

Zgłoszenia:
Od 28. 10. 2019 do dnia 5.11.2019 roku do godziny 22:00 przez panel rejestracyjny
http://rejestracja-pzjj.pl:8080/

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność .
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga według swoich kompetencji sędzia główny zawodów, kierownik zawodów lub organizator zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie hali.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

-Sławomir Cypel tel. 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl